6 декември 2010 г.

Как да проверим причината за грешка със син екран (BSOD) в Windows

Когато Windows се рестартира или "замръзне" със син екран, това обикновено означава проблем с драйвер, хардуер или софтуер на ниво достъп до самата операционна система.

Разследването на причината за проблема може да се улесни с използването на Debugging Tools for Windows, като с тяхна помощ се анализира генерирания от операционната система .DMP файл.

Анализа става по следния начин:

1. Изтегляме и инсталираме Debugging Tools for Windows от http://msdl.microsoft.com/download/symbols/debuggers/dbg_x86_6.11.1.404.msi.
2. Създаваме папка c:\websymbols и стартираме WinDbg. От менюто File избираме Symbol File Path. Там въвеждаме:
SRV*c:\websymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
3. Взимаме DMP файла от компютъра получил син екран (най-често C:\Windows\MEMORY.DMP) и с мишката го провлачваме и пускаме върху прозореца на WinDbg. След малко анализа е готов и се появява линк "Use !analyze -v to get detailed debugging information". Избираме линка и след малко се появява подробен анализ на проблема. Трябва да се обърне внимание на редовете PROCESS_NAME и IMAGE_NAME - те носят информация от къде е тръгнал проблема.

Бързо и лесно копиране на информация с Paste Special в Microsoft Word

Ако копирате съдържание от различни източници - други документи на Word, Интернет страници или имейл съобщения, използвайки функцията Paste, освен съдържанието ще пренесете и форматирането на оригиналния документ и след това ще е необходимо да отделите време за да го уеднаквите с това на оригинала. Вместо това опитайте функцията Paste Special и вмъкнете текста като неформатиран текст:

За да използвате Paste Special:

- В Word 2003 изберете Paste Special oт меню Edit . В Word 2007 кликнете върху бутона Paste в началния панел и изберте Paste Special.

- В диалоговата кутия на Paste Special, изберете бутона Paste, и в секцията As: изберете Unformatted Text.

- Кликнете OK

5 декември 2010 г.

Син екран (BSOD) на Windows Server 2008 след обновяване на AVG (3290)

Всички, направили обновяване 3290 на антивирусната програма AVG Business на сървърите си след рестартиране получават син екран (BSOD) с грешка:
STOP: c0000135 {Unable To Locate Component}
This application has failed to start because MSVCR80.dll was not found.
Re-installing the application may fix this problem.
Проблема се състои в това, че библиотеката на Microsoft Visual C Runtime 8.0 не е включена. Ако все още не сте рестартирали от AVG препоръчват използването на файла http://update.avg.com/softw/10/update/fixcorex3.exe, който след инсталация предодвратява BSOD.

Решението на проблема е да се копира файла от работещ компютър (ако го няма се инсталира Visual C Runtime 8.0) на сървъра. Най-лесно това може да стане с Ubuntu 10.10 USB - поддържа почти всички RAID системи и почти всички мрежови карти.

Стъпки за решаване:
1. Свалете си Ubuntu 10.10 Desktop от http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/download
2. Ако разполагате с IPMI, iLO или подобен KVM over IP свържете ISO файла към него и заредете от него, иначе създайте зареждащо CD/DVD или USB с помощта на UNetbootin (http://unetbootin.sourceforge.net/).
3. След зареждането на Ubuntu настройте LAN интерфейса (Eth0 или Eth1) за достъп до Интернет или друг компютър и копирайте файла MSVCR80.dll на сървъра в папките c:\windows\system32\ и C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10 и рестартирайте сървъра нормално. Операционната система ще се зареди и ще можете да опитате официалното решение на проблема от AVG (http://www.avg.com/eu-en/support).

14 ноември 2010 г.

Контактите и автоматичното дописване на адреси в Microsoft Outlook

Много потребители лесно се объркват от опциите за контакти в Outlook –има контакти, адресна книга и автоматично дописващ се списък. А в Outlook 2010 се появяват и Предлагани контакти (Suggested Contacts).

Контактите са папка за съхранение на пощенски адреси, телефонни имена, имейл адреси и друга лична информация като рождена дата, хоби и т.н.

Автоматичното дописване се появява когато започнете да пишете в полето То на ново съобщение. Тогава Outlook предлага варианти за дописване до пълния адрес.

В по-старите версии на Outlook, много потребители спряха да записват контактите си и просто използваха тази функция за автоматично дописване. Но в предложенията на Outlook се включват последните 2000 адреси, до които сте изпращали, а този списък лесно се губи и поврежда. Предлаганите контакти са създадени именно за тази група хора – така те няма да загубят своите адреси. В тях автоматично се записват всички имейл адреси до които се изпраща съобщение и които не са записани в папката с контакти или Outlook не може да ги намери в нея (проверката не работи много добре и е възможно да се появят дубликати)

Функцията за автоматично дописване понякога може да е объркваща. Тя не предлага адреси от цялата ви папка с контакти, а само от имената на последните адреси, до които сте изпращали писма. Опцията може да се деактивира при желание. Или пък да се използва следния трик, за да започне да показва всичките контакти.

- Отворете ново съобщение и кликнете върху To
- Изберете всички адреси и ги добавете към съобщението
- Затворете съобщението без да го изпращате

Следващият път когато започнете да пишете имейл адресите би трябвало да се появят като предложение при автоматичното дописване

24 октомври 2010 г.

Десет признака за наличие на шпионски софтуер

1. Компютърът се държи странно, особено когато е свързан към Интернет. При прекъсване на връзката нещата се нормализират.

2. Въвеждате дума за търсене в Internet Explorer и натиснете Enter, за да започнете търсенето. Вместо обичайната търсачка, която използвате, непозната страница осъществява търсенето.

3. Вашата програма за защита от шпионски софтуер или друга защитна програма спира да работи както трябва. Например предупреждава Ви, че определени файлове липсват, но след като ги възстановите отново се появява същото съобщение. Или се зарежда нормално и след това изведнъж се изключва. А може и просто да забива всеки път, когато се опитвате да я стартирате.

4. Нова иконка по появява в списъка Ви във Favorites, без да сте я добавяли. Независимо колко пъти я изтривате, иконката се появява отново по-късно.

5. Вашата система работи значително по-бавно без видима причина. Ако използвате Windows 2000/XP, стартирайте Task Manager (Control+ESC) и проверете, дали непознат процес не използва почти 100% от свободните ресурси на процесора.

6. Не правите нищо online, но иконата за мрежата във вашия system tray непрекъснато премигва дори когато не използвате връзката.

7. Появява се toolbar (например за търсене) без да сте инсталирали такъв. Опитвате да го премахнете, но безуспешно, а ако успеете да го махнете се връща отново.

8. Изкачат pop-up реклами, когато не е отворен браузера Ви. Pop-up рекламите се обръщат лично към Вас по име.

9. Когато отворите браузера си, страницата, която се зарежда по подразбиране е променена. Връщате предишната ръчно, но по-късно нежеланата страница се зарежда отново.

10. За съжаление най-опасният шпионски софтуер няма да остави никакви следи, които да забележите и всичко ще изглежда нормално. Така че е препоръчително да проверявате редовно система си със специална програма за защита от шпионски и рекламен софтуер.

17 октомври 2010 г.

Показване на нулеви стойности в Excel

В повечето случаи Excel показва информацията така, както я въвеждате. Това се отнася и за нулата. Ако въведете нула, в таблицата на Excel се показва 0. Ако не въведете никаква стойност в клетката, Excel показва тази област като празна. Ако резултатът от някаква формула е нула се показва този резултат. Но в някои случай е възможно да не искате да се показва нулевата стройност. За да контролирате показването и, следвайте долните стъпки:

Изберете Options от Tools менюто. Ще се появи диалоговия прозорец на Options. Изберете View В долната част на прозорчето се намират Window Options. Обърнете внимание на Zero Values. Ако опцията е избрана, нулевите стойности ще се показват. Ако я изчистите, нулевите стойности вече няма да се показват. Тази настройка влияе не само на начина, по който виждате информацията на екрана, но и на начина, по който тя ще се разпечати от Excel.

11 октомври 2010 г.

Как да почистите компютъра си

Събирането на мърсотия, прах и дим може да причини всякакви проблеми – от нестабилна мишка до пълен срив на системата. Извършването на долните стъпки веднъж на всеки шест месеца или по-често, ако компютърът Ви е в замърсено или задимено помещение ще помогне за безпроблемната работа на системата Ви.

- Използвайте подходящи препарати за почистване. За почистване на компютрите използвайте само специални препарати, предназначени за компютърна техника. Никога не ги прилагайте директно върху компютъра. Първо поставете от почистващото средство върху кърпа и почистете с нея.

- Почистете кутията. Замърсените вентилатори могат да доведат до прегряване, което бавно ще убие вашия компютър. Почистете всички отвори на кутията от насъбрал се прах или други запушвания с парцал без мъх или със сгъстен въздух. Обърнете специално внимание на дупката при вентилатора на захранването. Ако използвате сгъстен въздух, внимавайте да не издухате праха обратно в кутията.

- Почистете дънната платка. Отворете кутията. Опитайте да почистите праха с малка прахосмукачка или със сгъстен въздух. Проверете дали сте махнали праха от кутията, а не просто сте го преместили. Избършете повърхността с парцал без мъх.

- Почистете мишката. Ако мишката Ви не е оптична завъртете кръглото капаче от долната страна на мишката, махнете го и извадете топчето. Вземете тампонче за почистване на уши и почистете насъбралата се мърсотия от всяко от колелцата в отвора. Избършете топчето на мишката с парцал и го върнете обратно.

- Почистете клавиатурата. Обърнете клавиатурата надолу и леко я разтърсете. Повечето малки боклучета ще паднат. Със сгъстен въздух можете да издухате навън насъбралата се мърсотия между клавишите. Избършете повърхността с кърпичка, напоена с препарат за почистване на компютър.

- Почистете монитора. Почистете праха от екрана с малък тампон за сваляне на грим. Не използвайте никакви препарати - дори и да се рекламират като специални средства за почистване на монитора, има опасност да увредят повърхността му. Ако петната са упорити използвайте обикновена вода, като не забравяте да правите това единствено при изключен монитор - уверете се, че е изсъхнал напълно преди да го включите отново.

3 октомври 2010 г.

Спестете време с правилата за разпределяне на поща в Microsoft Outlook

Възползвайте се от правилата в Outlook вместо ръчно да разпределяте цялата си поща в различни папки. Правилата влизат в действие при получаване или при изпращане на имейл, който отговаря на определени условия и могат автоматично да разпределят пощата вместо вас.

Например – абонирате се да получавате новини за IT бизнеса в България.
Тези новини са ви интересни, но не искате да препълват входящата ви кутия.

Решението е да направите правило, което да премества имейлите в специална папка. По този начин ще можете да ги проверявате когато ви е удобно.

За да направите правило в Outlook следвайте изброените стъки:

- Създайте папка във входящата си кутия наречена IT News

- Отидете на Tools и изберете Rules and Alerts.Кликнете върху New Rule.- Ще се отвори прозорец с различни възможности където можете да избирате предварително подготвени шаблони или да съставите собствени правила.

- В случая целта е писмата от даден адрес да се преместват в определена папка след получаването им. За целта е подходяща първата опция Move messages from someone to a folder. Изберете я и след това кликнете върху Next.- Кликнете върху from people or distribution list и въведете имейл адреса на изпращача.

- След това изберете specified folder и посочете папката, в която искате да се преместват имейлите, в нашия случай IT News.

- На следващия екран бихте могли да посочите изключения от правилото. Това са условия при които имейлите от съответния изпращач няма да отиват в отделна папка, а ще се доставят директно във входящата ви кутия.
Тук има избор от много опции. Например можете да изключите от правилото съобщенията маркирани като важни, съобщения съдържащи определени думи и много другиВ последния прозорец въведете име за правилото и натиснете Finish, Apply и OK

20 септември 2010 г.

Как да направите иконите на Desktop-а по-големи

Можете да използвате този съвет за да увеличите или намалите размера на иконите на работния си екран. От него ще разберете и как да промените размера на техния шрифт.

Windows XP


Кликнете с десния бутон на мишката върху работния екран и изберете Properties. Изберете Appearance и след това бутона Advanced.

В падащото меню на Item, изберете Icon. В полето Size използвайте стрелката за да направите иконите по-големи или по-малки.Кликнете върху Apply за да направите промените. Ако не ви харесва как се е получило повторете отново.

В полетата Font и Size отдолу можете да променяте вида шрифт и неговия размер.

Windows Vista и Windows 7

Тук промяната на размера на иконите е наистина много лесна.

Отидете на работния си екран, задръжте клавиша CTRL и скролирайте с мишката докато постигнете желания ефект.

Другият начин е да кликнете с десния бутон върху работния екран и да изберете една от опциите за малки, средни и големи икони във View.

12 септември 2010 г.

Спестяващи време клавишни комбинации за Excel

Възползвайте се от клавишни комбинации за бързо форматиране, маркиране и предвижване между данните в Excel :

- Ctrl + Shift + $ за форматиране на маркираните клетки като валута - $, с две числа след десетичната запетая

- Ctrl + Shift + % за форматиране на маркираните клетки като процент, без числа след десетичната запетая

- Ctrl + Shift + ! за форматиране на маркираните клетки като число с две цифри след десетичната запетая и разделител за 1,000

- Ctrl + Shift + & за външна рамка (Outline Border) около маркираните клетки

- Ctrl + Shift + _ (долно тире) за премахване на външната рамка (Outline Border) около маркираните клетки

- Ctrl + 1 за отваряне на Format Cells

- Enter за предвижване вертикално надолу

- Shft + Enter за предвижване вертикално нагоре

- Tab за предвижване надясно

- Shift + Tab за предвижване наляво

- Ctrl + Shift + стрелка надолу за маркиране на група от клетки от най-горната до най-долната в колоната

- Ctrl + Shift + стрелка нагоре за маркиране на група от клетки от най-долната до най-горната в колоната

- Ctrl + Shift + стрелка вдясно за маркиране на група от клетки от първата до последната в реда

- Ctrl + Shift + стрелка вляво за маркиране на група от клетки от последната до първата в реда

- Shift + стрелка за маркиране на последователни клетки

4 септември 2010 г.

Разделяне на страници в Excel

Ако работите с големи таблици в Excel може би понякога желаете част от информацията да излезе на нова страница при печат – например само първите десет реда от информацията да бъдат на първата страница, а следващите редове на втората. Това можете да направите по следния начин:

Маркирайте която и да е клетка на последния ред от първа страница, например A10. Изберете Page Break от Insert менюто. Ще се появи прекъсната линия между десети и единадесети ред. Ако по-късно желаете да изтриете това разделение: маркирайте отново клетка A10. Изберете Remove Page Break от Insert менюто. Прекъсната линия ще изчезне.

30 август 2010 г.

Удобна клавишна комбинация за Print Preview в Microsoft Word

Този трик ще ви бъде интересен, ако сте от хората, които предпочитат да използват клавиатурата колкото е възможно повече. Обикновено, ако желаете да прегледате документа си преди разпечатка, трябва да използвате мишката и да изберете инструмента за Преглед преди печат от менютата или след като натиснете Alt клавиша да изберете опцията от меню File в Word 2003 или от лентата за бърз достъп в Word 2007

По-бърз начин за активиране на Преглед преди печат е просто да използвате клавишите ALT+CTRL+I. Натиснете ги веднъж, за да се отворите Преглед преди печат и още веднъж за да излезете оттам. За изход можете да натиснете и Esc.

21 август 2010 г.

Съвети за безопасно използване на имейла

- Никога не отваряйте прикачени файлове в съобщения от непознат изпращач.Ако не познавате името в полето „От” не отваряйте прикачения файл.

- Ако получите неочаквано съобщение със странен прикачен файл от познат изпращач, то би могло да съдържа вирус. Много червеи се разпространяват до всички контакти, които намерят в пощата на заразения компютър.Такива съобщения често имат странна тема или име на прикачения файл. Често това е шеговито съобщение, насърчаващо получателя да види картинка или да прочете прикачен текстови файл. Винаги изисквайте потвърждение от изпращача преди да отворите съобщение или прикачен файл от такъв вид.

- Проверявайте пълното име на прикачения файл. Скритите разширения от името на файла могат да Ви заблудят да отворите заразен прикачен файл от имейла. Винаги проверявайте дали имейл приложението показва пълното име на прикачения файл, включително разширението. Вируси и червеи могат да се съдържат във файлове, които изглеждат като картинки, например с разширение .jpg. Но е възможно да имат скрито разширение, като .exe или .vbs към името на файла, което означава, че прикачения файл не е картинка, а програма, която ще се стартира щом се отвори прикачения файл.

- Внимавайте с фалшивите предупреждения за вируси. Фалшивите предупреждения за вируси са известни като "hoaxes". Това е вид верижно писмо, което подвежда потребителите да вярват, че са получили вирус и ги насърчава да препратят предупреждението на всеки, когото познават.

- Не отваряйте спам. Имейл, съдържащ нежелана реклама може да бъде използван за пренасяне на вируси и червеи. От съображения за сигурност, би трябвало да изтривате всички рекламни съобщения от непознат изпращач веднага без да ги отваряте

14 август 2010 г.

Прехвърляне на снимки от мобилния телефон

Повечето съвременни мобилни телефони имат вградена камера, а качеството на снимките, които се правят с тях става все по-добро. Ето как можете да прехвърлите снимките от мобилния си телефон на компютъра или да ги изпратите до друг телефон. Описаните възможности имат вариации за различните модели телефони, така че ако имате колебания проверете в ръководството на телефона си.

Съобщения със снимки (MMS)

Можете да изпратите снимки от своя телефон на телефона на други хора като изпратите съобщение със снимка - MMS.
За да изпратите снимка чрез MMS трябва телефонът ви да поддържа тази функция и да сте активирали настройките за MMS. Ако не сте направили това ще трябва да се свържете с мобилния си оператор и да ги активирате преди да започнете изпращането на снимките. За изпращането на MMS:

- отворете телефона си и да изберете Меню
- намерете Медия или Галерия
- след като харесате снимката, която искате да изпратите отидете на Опции и изберете Изпрати като съобщение
- посочете до кой от контактите в телефона си желаете да изпратите MMS
- натиснете OK и след това Изпрати

Кабел за данни

Друг начин за изпращане на снимки е да ги пренесете на компютъра си, откъдето да ги изпратите по имейл, пуснете онлайн или запишете на CD или DVD. За да копирате снимките на компютъра си можете да използвате кабел за връзка с телефона. Ако не сте получили такъв кабел при покупката на телефона си, бихте могли да го закупите допълнително. За различните телефони има различни видове кабели за данни, така че проверете какъв е съвместим с вашия.
След като свържете телефона и компютъра бихте могли да инсталирате софтуер за улеснение на трансфера и да започнете прехвърлянето на снимките.

Bluetooth

Все по-популярен начин за размяна на снимки, е безжичната технология наречена Bluetooth. Bluetooth-ът позволява лесно изпращане на снимки от телефона на лаптоп или настолен компютър. Компютърът, на който се изпращат също трябва да разполага с bluetooth за да ги получи.
Най-трудната част при тази технология е настройката на връзката на телефона с компютъра, но след като веднъж се направи изпращането на снимките е изключително лесно.
Чрез Bluetooth можете да изпращате снимки и на потребителите на други телефони без никакви допълнителни разходи каквито има при MMS-ите.

Имейл

Повечето мобилни телефони имат възможност за работа с имейл. По този начин можете да изпратите снимки на други хора или на собствения си адрес. Само трябва да еднократно да направите необходимите настройки за пощата. След по всяко време бихте могли да изпратите по имейл някоя снимка като просто я изберете и въведете адреса до който да се изпрати.

Преносими флаш карти

Голяма част от съвременните телефони имат слот за допълнителна памет, на която бихте могли да съхранявате на снимки, музика и други данни и чрез която лесно и бързо да пренесете снимки от телефона на компютъра. Много от преносимите компютри разполагат с карточетец, но ако в компютъра няма такъв може да се закупи допълнително.
За да пренесете снимки от телефона на компютъра просто трябва да извадите флаш картата от телефона и да я пъхнете в карточетеца. Компютърът ви ще я разпознае като отделно устройство и ще можете да копирате от нея желаните снимки. След това бихте могли да изтрие снимките от картата и да освободите място за нови.

9 август 2010 г.

Едновременно извършване на промени в повече работни таблици

Повечето от нас имат работни документи в Excel с повече от една работна таблица – например годишен бюджет с отделна таблица за всеки от месеците.

Ако се наложи еднаква промяна във формула или данни на определена клетка във всички работни таблици на такъв файл, има лесен начин да я направите наведнъж.

Например имате документ с ценови листи за всеки месец. В колона B на всяка от тях начислявате 20% ДДС върху единичната цена. Но ако ставката за ДДС се промени много по-лесно и бързо ще бъде да я редактирате само веднъж и това да се отрази на всички останали таблици вместо във всяка от тях поотделно.

Ето как може да стане това:

- Първо, кликнете върху таблицата, където ще правите промените.

- След това натиснете Shift и кликнете на последната таблица, върху която да се извършат промените. Наименованията на избраните таблици ще се оцветят в бяло, а името на текущата ще стане удебелено. Освен това, след името на документа ще се появи [Group], за да покаже, че сега работите върху група от работни таблици.

- Направете промените върху избраната таблица и кликнете върху последната работна таблица. Така ще приключите работата върху групата от таблици и промяната ще се отрази навсякъде.

31 юли 2010 г.

Персонализирайте календара си в Outlook за по-добра организация

Електронният календар има огромни предимства в сравнение с хартиения. Той дава възможност за лесно превключване между разнообразни гледни точки – дневен, седмичен, месечен. Записите в него могат лесно да се променят и разместват когато се налага, а инструментите за търсене в Outlook ще ни помогнат бързо да намерим дадена среща или събитие. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да персонализирате календара си в Outlook, за да бъде по-удобно организиран и лесен за ориентация

- Използвайте цветните категории: когато създавате нов запис в календара, задавайте цвят към него с помощта на удобния бутон Categories в Outlook 2007. Outlook има предварително дефинирани теми за някои от цветовете, но те могат да бъдат променени. Кликнете върху бутона за категории и изберете All Categories. Там можете да преименувате предварително дефинираните категории с ваши и да създадете нови категории в зависимост от вашите нужди и организация – например за командировки, срещи във вашия офис, телефонни обаждания, непотвърдени ангажименти и т.н.

- Използвайте насочващи заглавия: Най-добре е да дадете такова заглавие в Subject-а на записа, което да ви помогне лесно да се ориентирате по него в бъдеще. Обмислете създаването на стандартна процедура за наименуване на нови записи в календара. Например първата дума в записа винаги да бъде името на фирмата или човека, с когото ще се срещате. Използвайте двоеточие, интервали и тирета между думите, за да въведете допълнителна информация за срещата или ангажимента

24 юли 2010 г.

Удобни и спестяващи време клавишни комбинации за Outlook

- За започване на търсене с Advanced Find, натиснете CTRL+SHIFT+F

- За включване/ изключване на Навигационния панел натиснете ALT+F1

- За бързо започване на ново съобщение натиснете на CTRL+SHIFT+M.

- За създаване на нов контакт, натиснете CTRL+SHIFT+C.

- За въвеждане на бележка, натиснете CTRL+SHIFT+N.

- За бързо отваряне на Inbox-а натиснете CTRL+1

- За да отидете в календара, натиснете CTRL+2

- За да отворите списъка с контакти, използвайте CTRL+3.

- За да прегледате задачите, натиснете CTRL+4.

- За да отидете в бележките, натиснете CTRL+5.

- За да отговорите на избран имейл, натиснете CTRL+R.

- За да препратите имейл, натиснете CTRL+F.

- За да изтриете имейл, натиснете CTRL+D.

- За бързо изтриване на форматирането на избран текст, натиснете CTRL+SPACEBAR.

- За да изпратите отворено съобщение, натиснете ALT+S.

- За бърза проверка на правописа, натиснете F7.

- За маркиране на съобщение като прочетено, натиснете CTRL+Q.

- За бързо създаване на нов запис натиснете CTRL+N. Ако сте в Inbox-a това ще направи нов имейл, ако сте в списъка със задачи нова задача и т.н

19 юли 2010 г.

Бързо придвижване между работни таблици в Excel

Има два лесни начина за бързо придвижване между работни таблици (Sheet) в Excel, които ще Ви бъдат много полезни, ако работите с документ, съдържащ голям брой такива таблици:

- Натиснете и задръжте клавиша CTRL и натиснете клавиша PageUp или PageDown за да се преместите една таблица наляво или надясно

- Кликнете с десния бутон на мишката върху някоя от четирите стрелки в долния ляв ъгъл на документа в Excel. Ще се появят имената на всички работни таблици и вие можете да изберете на коя желаете да отидете

11 юли 2010 г.

Чести грешки при използването на имейла

1. Неясно формулирана тема (subject): Темата би трябвало да предоставя информация за какво се отнася писмото и да дава на получателя причина да го отвори и прочете. Темата е от особено значение за служебната кореспонденция. Вашите колеги обикновено получават много имейли всеки ден и ако темата не е достатъчно добра, те могат да прескочат съобщението ви. Така че отделете време и напишете подходяща и достатъчно ориентираща тема на имейла си.

2. Липса на подпис: Добра идея е да включите подпис в края на всичките си имейли. В противен случай получателите може да не знаят кой сте вие и да прескочат писмото ви. Подписът трябва да включва вашето име и електронен адрес. Също така бихте могли да включите адрес, телефонен номер и друга информация за контакт с вас.

3. Неясно съобщение: Когато изпращате имейли, убедете се че използвате пълни изречения, правилна граматика и правопис. Отделете време да прегледате писмото си преди да го изпратите. Ако на вас самите не е достатъчно ясно какво искате да кажете, получателите му ще са объркани и няма да ви разберат.

4. Несвързано писане: Когато пишете имейл, най-добре е да бъде кратък и да се придържате към темата. Използвайте кратки изречения и параграфи. Напишете само това, което трябва да кажете и приключете с писмото. Освен ако не пишете на приятел, с който не сте говорили от години и не искате да му разкажете за всички промени в живота си, не е необходимо да пишете новела. Получателите ви ще се зарадват повече на кратък и изчистен имейл.

5. КРЕЩЕНЕ: Не използвайте главни букви в имейла си. Това се приема като крещене и няма да се хареса на получателя на писмото ви.

6. Прекалено големи прикачени файлове: Ако изпращате прекалено големи прикачени файлове в писмата си е възможно да създадете проблеми и да досадите на получателите им. Трудно е да знаете предварително каква Интернет връзка ще имат те или колко големи файлове ще могат да получат без проблем. Ако имате някакво съмнение по-добре не изпращайте файловете по електронната поща, а се възползвайте от други начини за споделяне на файлове в Интернет. Например можете да ги качите в DOX.BG и просто да изпратите препратка за сваляне на файла, вместо целия файл.

7. Сгрешен имейл адрес: Изпращането на имейл до погрешен получател може да създаде много проблеми, особено ако се касае за конфиденциална информация. Така че винаги проверявайте по два пъти имейл адреса преди да изпратите писмото.

8. Смесване на имейл адреси: Не трябва да използвате служебната електронна поща за изпращане на писма до вашите приятели и познати. Служебната поща трябва да се използва само за свързани с работата въпроси. Личният имейл адрес използвайте за всичко останало.

27 юни 2010 г.

Как да използвате Gmail пощата си в Microsoft Outlook

Искате ли да използвате Outlook, за да четете и отговаряте на имейлите от Gmail без да се налага да отваряте Интернет браузер? Използването на Outlook има няколко предимства:

- дава ви възможност да управлявате всичките си пощенски кутии на едно място
- можете да четете и пишете имейли дори когато нямате връзка с Интернет
- ще имате локално копие на всички имейли на компютъра си и лесно ще можете да правите периодичен архив на пощата. Така дори да изтриете важни имейли от входящата поща на Gmail ще имате достъп до тях, ако се наложи

Ето как да конфигурирате Outlook за получаване и изпращане на имейли от Gmail пощата ви:

1. Включете се в Gmail и отидете на препратката Настройки, разположена в горната дясна част на прозореца на браузера ви. Там изберете Препращане и POP/IMAP достъп

2. Активирайте IMAP като изберете опцията IMAP достъпа да се активира
3. Отворете Microsoft Outlook и от Tools изберете Account Settings

4. Изберете New за да направите настройките за Gmail пощата

5. Ще се отвори съветник, който да следвате за да завършите настройките. В първия екран на съветника изберете Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP и след това Manually configure server settings or additional server types

6. В следващата стъпка изберете Internet Email и след това Next

7. След това въведете името си, потребителското име и паролата за пощата в Gmail. Попълнете следната информация в Server Information:
- Account Type - IMAP
- Incoming mail server - imap.gmail.com
- Outgoing mail server - smtp.gmail.com
8. Кликнете върху More settings и изберете Outgoing Server

9. Изберете опцията My outgoing server requires authentication и активирайте Use same Settings as my incoming mail Server10. Отидете на Advanced и въведете 993 в Incoming server (IMAP) и 587 в Outgoing server (SMTP).
За вид връзка изберете SSL за Incoming server и TLS за for outgoing server.11. За да проверите дали настройките са направени както трябва кликнете върху Test account settings и Microsoft Outlook ще изпрати тестово съобщение за проверка. Трябва да получите тестовото съобщение както във входящата кутия на Gmail, така и в Outlook.

20 юни 2010 г.

Бърза клавишна комбинация за придвижване клетка нагоре в Microsoft Excel

С натискането на клавиша Enter в Excel се премествате една клетка по-надолу.
Ако желаете да се върнете назад и да се качите клетка нагоре опитайте вместо стрелките или мишката да натиснете едновременно клавишите Shift + Enter.

13 юни 2010 г.

Десет кратки съвета за сигурността на компютъра ви

1. Редовно инсталирайте най-новите актуализации на софтуера, който използвате.

2. Използвайте защитна стена, за да контролирате какво влиза и излиза от вашия компютър.

3. Използвайте добри пароли: нека да бъдат поне с осем символа, да съдържат букви, числа и други знаци.

4. Сменяйте паролите си поне веднъж на няколко месеца и не използвайте една и съща парола за различни неща.

5. Инсталирайте си добра антивирусна програма и редовно я актуализирайте!

6. Не отваряйте изпълними файлове, за които не сте 100% сигурни че са безопасни, без значение как и откъде сте ги получили.

7. Когато приключите с използването на интернет базирана услуга, първо се отпишете от нея и след това затворете браузера. Ако трябва да напуснете компютъра си, не оставайте отворени такива програми или връзки или го заключете с помощта на клавиша с логото на Windows и L.

8. Не използвайте обществени компютри за приложения, в които трябва да се включите с име и парола. Те обикновено са заразени с троянски коне, които могат да прихванат вашите пароли.

9. Записвайте архиви и ги съхранявайте на сигурно място.

10. Ако не разбирате нещо, не го правете. Обърнете се за помощ към някого, който може и знае как да реши проблема ви. Да правиш нещо, което не разбираш е най-лесния начин да се създадат редица компютърни проблеми или да се зарази системата с вирус или троянски кон.

8 юни 2010 г.

Как да стартираме BOXEE на втори монитор (телевизор)

Един от най-добрите софтуери за възпроизвеждане на музика и филми на телевизор BOXEE (http://www.boxee.tv/) все още има досаден проблем - не запомня настройките за стартиране на помощен екран.

Когато се настрои компютърна система с монитор за основен (primary) екран и телевизор като помощен обикновено BOXEE се настройва да се стартира автоматично на помощният екран. Това действа по време на настройката, но след спиране и пускане на BOXEE той отново се стартира на основния екран и то с разделителна способност за втория (която често е съвсем различна от основния).

Разработчиците на BOXEE работят по отстраняване на проблема, но дотогава той може да се заобиколи с помощен файл. Достатъчно е да свалите файла и след разархивирането му да ползвате StartBoxee.vbs вместо оригинала - http://www.procomp-bg.com/blogfiles/startboxee.zip

Стартиращият файл пуска BOXEE, фокусира прозореца на програмата и натиска два пъти "\". Това изпраща BOXEE на монитора, за който е бил настроен.

Съдържанието на StartBoxee.vbs е следното:

'Start BOXEE in full screen on secondary monitor

Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

boxeeCommand = "%programfiles%\Boxee\BOXEE.exe"
objShell.Run Chr(34) & objShell.ExpandEnvironmentStrings(boxeeCommand) & Chr(34)

i=0
Do Until Success = True or i=10
i=i+1
Success = objShell.AppActivate("BOXEE")
Wscript.Sleep 1000
Loop

objShell.SendKeys "\\\"
set objShell = Nothing

7 юни 2010 г.

Бързи клавишни комбинации за добавяне или изтриване на редове или колони в Excel

За да добавите нов ред или колона, маркирайте толкова редове / колони, колкото желаете да вмъкнете. Изберете реда отдолу и колоната вдясно от които желаете да бъдат разположени новите. Натиснете едновременно клавишите „Ctrl”, „Shift” и „=”

За да изтриете няколко реда или колони, просто ги маркирайте и натиснете едновременно „Ctrl” и „-”.

29 май 2010 г.

Съвети за намаляване на SPAM-а

1. Използвайте поне два имейл адреса – един за ежедневната си служебна или лична кореспонденция и един публичен за регистрация във форуми, онлайн чат, абониране за различни новини, пазаруване в Интернет.

2. Никога не публикувайте личния си имейл на публично достъпни източници.

3. Използвайте уникален имейл адрес. Нека имейлът ви е труден за отгатване от спамърите и лесен за запомняне от вашите партньори и приятели.

4. „Маскирайте” имейла си. Ако се налага да публикувате имейла си онлайн, маскирайте го, за да не бъде прихванат от автоматичните търсачки на спамърите. Ако публикувате имейла си на уеб сайт, нека бъде като картинка вместо като линк.

5. Третирайте публичния си адрес като временен. Спамърите сравнително бързо ще се доберат до него. Не се притеснявайте да го променяте често.

6. Винаги използвайте публичния си имейл за регистрация във форуми, онлайн чат, абониране за новини и промоции. Дори бихте могли да използвате няколко публични адреса за различните услуги.

7. Никога не отговаряйте на SPAM. Колкото повече отговаряте, толкова повече нежелана поща ще получавате.

8. Не правете опит да се отпишете от мейлинг списък. Понякога кликването на линк, който обещава да ви отпише, в действителност информира спамърите, че имейлът ви е валиден. Това означава, че ще получавате още повече нежелани писма от тях.

9. Използвайте решение за филтриране на нежеланата поща. Инсталирайте подходящо антиспам решение на компютъра си. Регистрирайте имейли само при доставчици, които осигуряват филтър за нежеланата поща

23 май 2010 г.

Бързо въвеждане на дата и час в Excel

В Excel има удобни клавишни комбинации за бързо въвеждане на текущата дата или час. За да въведете текущата дата, просто маркирайте клетка и натиснете "Ctrl" +";". По същия начин, но с клавишите "Ctrl" + ":" можете да въведете текущия час.

15 май 2010 г.

Пресмятане на броя работни дни между две дати в Excel

За да изчислите броя дни между две дати без събота и неделя, използвайте функциите NETWORKDAYS и MOD както е показано в долната формула:

=NETWORKDAYS(A1;B1)-1-MOD(A1;1)+MOD(B1;1)
В клетка A1 е въведена началната дата; а в клетка B1 крайната дата.

8 май 2010 г.

Организирайте лесно писмата си с помощта на Search Folders в Outlook

Използването на Search Folder е лесен начин за организация на електронната ви поща в Microsoft Outlook 2003 и 2007 без да се налага да премествате копие на писмата в различни папки. Например, работили сте с определено лице върху няколко различни проекта. За всеки от проектите сте създали папка в Outlook и след това сте разпределили писмата от него в съответните папки. С помощта на Search Folder лесно бихте могли да съберете на едно място виртуално копие на всички съобщения, които се изпращали или получавали от този човек без значение за кой проект се отнасят.

Ето как става това:

- Отидете на бутона New и кликнете върху стрелката, за да се появи падащото меню за избор. Изберете Search Folder.

- Ще се отвори прозорец с голям брой опции, с помощта на които да организирате писмата си. Можете да ги разпределите според това кой ги е изпратил, колко големи са прикачените файлове, колко отдавна са изпратени и много други критерии.

- Ако се върнем на горния пример, за да създадете папка за цялата кореспонденция с определен партньор, изберете Mail from and sent to specific people под колоната Mail from People and Lists. След това изберете Choose.

- Напишете името на лицето в полето From or Sent to в дъното и след това кликнете върху ОК и още веднъж върху OK

- В пощенската ви кутия ще се появи новият Search Folder, в който ще намерите цялата кореспонденция с избраното лице.

В така записаните папки се събират и получени, и изпратени съобщения така не се налага да ровите и в изходящата си кореспонденция, за да добиете пълна представа за водения разговор. А когато дадена папка вече не ви е нужна, можете да я изтриете спокойно без да бъдат засегнати оригиналните съобщения.

1 май 2010 г.

Внесете ред в компютъра си с четири лесни стъпки

Запазването на голямо количество излишни файлове в компютъра е евтино, но може да затрудни намирането на необходимата ви информация и да ви донесе големи загуби и напразно пропиляно време. Ето няколко прости съвета как да поддържате подредена информацията на твърдия си диск.

Архивирайте и изтривайте старата информация

Ако не сте отваряли файловете в продължение на цяла година, едва ли ще ви се наложи да го направите. Така че съвсем спокойно бихте могли да ги изтриете. За да не се притеснявате, че нещо може да ви потрябва веднага след изтриването е добре да си направите папка архив и да ги преместите файловете там или да ги архивирате и запишете на DVD.

Използвайте „shortcuts” вместо да правите дубликати

Ако работите върху няколко проекта, всички от които използват даден документ , не правете копие на документа в папката на всеки проект. Вместо това определете папка, в която да държите оригинала и да направете „shortcut” към оригинала в останалите папки. Така няма да дублирате една и съща информация на няколко места и да разследвате коя е най-актуална.

Използвайте описателни имена за папките и документите

Звучи съвсем просто, но въпреки това много хора поставят на важни документи имена от рода на ”Document1.doc”. Изберете достaтъчно описателно име, така че да бъдете в състояние да разпознаете необходимия ви файл от пръв поглед.

Не запазвайте информация, която не Ви е необходима

Когато получите файл по имейла за преглед и коментар, обикновено го сваляте на компютъра си, правите нужните бележки, записвате го и го изпращате обратно. След като приключите с това, не е необходимо да продължавате да пазите файла на компютъра си. Създайте си папка за подобни неща и на определен период от време изтривайте файловете, натрупани в нея.

26 април 2010 г.

Удължете живота на батерията на лаптопа си

Няколко прости съвета, с помощта на които да намалите консумацията на ток и да увеличите броя часове, през които да работите с батерията на лаптопа си:

- Намалете яркостта на екрана си. Това е едно от най-лесните и ефективни неща, които можете да направите. Компютърните екрани използват изненадващо количество енергия, когато са в режим на максимална яркост. Колкото по-блед е екрана, толкова по-бавно ще се изчерпи батерията.

- Намалете до минимум движещите се части. Шумните вентилатори и оптичните устройства бързо могат да изтощят батерията. Постарайте компютърът да не прегрява и се въздържайте от пускането на DVD-та или CD-та.

- Изключете опциите за автоматичен запис.Автоматичният запис харчи повече ток, отколкото би ви се искало когато сте само на батерия. Периодично записвайте сами това, върху което работите.

- Не използвайте много приложения едновременно. Старайте се броя стартирани програми и процеси да бъде минимален. Офис приложения като Word, Excel и Outlook обикновено изразходват по-малко електричество от графични програми и програми натоварващи по-сериозно процесора като програми от пакета на Adobe, видео игри, музика и филми.

- Не използвайте външни устройства. Всяко устройство, свързано към компютъра чрез USB, дори и в момента да е изключено, изразходва енергия, така че избягвайте използването на мишки или флаш устройства.

В допълнение, лаптопите под Windows XP, Windows Vista и Windows 7 имат Power Options в контролния панел, даващи възможност за настройка на консумацията на електричество.

За да поддържате батерията си в добро състояние, много експерти препоръчват използването и до почти пълно изчерпване и след това пълно презареждане

20 април 2010 г.

Acer Aspire One не зарежда (черен екран, няма BIOS, свети само power бутона)

Малкият лаптоп (netbook) Acer Aspire One понякога създава неприятен проблем: при включване екрана е черен, чува се вентилатора, но освен бутона за включване няма никакви други признаци на активност. Проблема е известен като Black Screen of Death.

Въпреки, че изглежда като хардуерен проблемът всъщност е софтуерен. Решението е да се преинсталира BIOS (BIOS flash).

ВНИМАНИЕ!
Описаните стъпки могат да задълбочат проблема вместо да го решат, ако не се спазят точно всички условия. Ако не желаете да поемете риска е по-добре да се обърнете към специализиран сервиз.


Ето стъпките, необходими за решаване на проблема:

1. Открийте в Интернет точната версия за точния модел на Acer Aspire One. Версията може да се види на гърба на лаптопа при текста MODEL NO. В конкретния случай това е ZG5. Връзка за търсене на BIOS: http://sites.google.com/site/maclesblogspotcom/BIOS.

Свалете файла, отговарящ на вашият модел (в случая ZG5_3310.zip). След разархивиране в него има ZG5_3310.fd и FLASHIT.EXE.

2. Намерете USB Flash и го форматирайте в система FAT32 (десен бутон върху него, Format и се избира File system: FAT32). Копирайте в основната папка (без под-папки) файловете ZG5_3310.fd, FLASHIT.EXE. Преименувайте файла ZG5_3310.fd на ZG5IA32.fd (това е много важно).

3. Уверете се, че лаптопа е изключен (за всеки случай му махнете и сложете пак батерията). Проверете дали батерията е на мястото си и дали е включен към тока. НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ лаптопа и изчакайте поне 10 минути за да се осигури достатъчно ток на батерията, ако е била изтощена.

3. Сложете подготвеното USB Flash устройство в лаптопа.

4. Натиснете едновременно бутоните Fn и Esc и без да ги пускате натиснете веднъж бутона за включване. След няколко секунди пуснете Fn и Esc. Бутонът за включване трябва да започне да мига - в този момент го натиснете веднъж. Лаптопът ще започне да инсталира BIOS, като през това време бутона за включване ще продължи да мига, а ако USB Flash устройството има индикатор ще мига и той.

5. Изчакайте търпеливо поне 5 минути, като през това време в никакъв случай не махайте захранването и не натискайте никакви бутони. След като процеса приключи лаптопа ще се рестартира сам и всичко ще работи нормално.

Източник: http://www.leosquarez.com/acer-aspire-one-bios-recovery-acer-aspire-one-zg5-screen-not-working/

17 април 2010 г.

Бързи клавишни комбинации за работа с браузери за Интернет

• За да отворите Favorites или Bookmarks натиснете Ctrl и B
• За да добавите сайт към Favorites или Bookmarks натиснете Ctrl и D
• За да се придвижите един сайт назад натиснете Alt и стрелка вляво
• За да се придвижите един сайт напред натиснете Alt и стрелка вдясно
• За отваряне на диалог за търсене, натиснете Ctrl и F.
• За отваряне на нов прозорец на браузера натиснете Ctrl и N
• За да прегледате историята, натиснете CTRL+H
• За да спрете зареждането на даден сайт натиснете Esc
• За да маркирате текста в лентата с адреса в Internet Explorer, натиснете Alt и D

11 април 2010 г.

Бизнес Навигатор и потребител с (много) ограничени права

Бизнес Навигатор е софтуерен продукт на Комерс Финанс. При инсталация по подразбиране единствено потребител с пълни права (администратор) може да работи с него. Това в много случаи е неприемливо и създава ненужни рискове. По информация на BeyondTrust избягването да се ползва Windows ежедневно с права на локален администратор елиминира голяма част от опасностите и проблемите със сигурността:

90% от критичните уязвимости общо
100% от уязвимостите в Microsoft Office съобщени през 2009 година
94% от уязвимостите в Internet Explorer и 100% от Internet Explorer 8 съобщени през 2009 година
64% от всички уязвимости съобщени през 2009

Източник: http://www.beyondtrust.com/company/pr/2010/2010_03_29_Windows_7_Vulnerabilities_Mitigated_by_Eliminating_Admin_Rights.asp

Забележка:
Промените описани в тази статия заобикалят проблема, но нарушават препоръчителните настройки за сигурност. Това може да създаде потенциални входни точки за пробив в сигурността на работната станция.

За да работи Бизнес Навигатор от името на потребител с ограничени права трябва да се направят следните промени:

1. Бизнес Навигатор се стартира и лицензира веднъж от потребител с пълни права (администратор).

2. Ограниченият потребител трябва да се включи с права за запис и четене в настройките за сигурност (Security) на следните файлове:
- Всички файлове, папки и подпаки в C:\Nav
- Всички файлове, папки и подпаки в C:\NavZapl (за модул Заплати)
- C:\WINDOWS\NAV.INI
- C:\WINDOWS\NavZapl.INI
- C:\WINDOWS\MKDEMSG.LOG
- C:\WINDOWS\MKDEWE.TRN
- C:\WINDOWS\navdrvme.INI
- C:\WINDOWS\FRB_NLS.INI

3. Ограниченият потребител трябва да се включи с права за запис и четене на следните ключове (и техните подключове) в регистрите:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Btrieve Technologies

След тези промени потребителят с ограничени права може да работи безпроблемно с Бизнес Навигатор.

Драйверът за защита (navdrvme.exe) трябва да се стартира ежедневно за да имате право да ползвате Бизнес Навигатор. Той също не може безпроблемно да работи от потребител с ограничени права, защото създава (и обновява) файлове, подобни на:

C:\WINDOWS\Lfnpack.dat
C:\WINDOWS\Lfmpack.dat
C:\WINDOWS\System32\mcrworp.drv
C:\WINDOWS\System32\mcxworp.drv

Даването на права върху тези файлове не решава проблема и програмата дава грешка при стартиране. Проблемът може да се заобиколи по следния начин:

1. Създава се нов потребител, който да е локален администратор за работната станция (например navadmin).

2. От потребител с права на локален администратор се създава Scheduled Task с име navdrvbn (повече информация - http://support.microsoft.com/kb/308569). В тази задача се избира да се стартира файл C:\Nav\navdrvme.exe и да се стартира от името на локалния администратор, създаден в т.1 (navadmin).

3. Променят се правата (Security) на задачата така, че потребителя с ограничени права да има права да я стартира и променя.

4. От профила на ограничения потребител се създава файл startbndriver.cmd, който има следното съдържание:

schtasks /run /tn navdrvbn
exit

Този файл (или път към него) се слага в StartUp папката на потребителя (C:\Documents and Settings\<име на потребителя>\Start Menu\Programs\Startup). По този начин при всяко влизане в профила на ограничения потребител той ще стартира задачата (а с нея и драйвера за защита) от името на локалния администратор, без да се налага да знае неговата парола.

10 април 2010 г.

Спестяващи време клавишни комбинации за Word

Спестете време и улеснете работата си като се възползвате се от тези клавишни комбинации за бързо форматиране и редакция на текст, работа с параграфи и други полезни команди в Word.

Клавишни комбинации за редакция на текст

 • Маркиране на символ: натиснете Shift + стрелка надясно за да изберете символа вдясно от курсора и Shift + стрелка наляво за символа вляво от курсора
 • Маркиране на дума: натиснете Ctrl + Shift + стрелка надясно за да изберете думата вдясно на курсора и Ctrl + Shift + стрелка наляво за думата вляво
 • Маркиране на ред: поставете курсора в началото на реда и натиснете Shift + End
 • Маркиране на целия текст: където и да се намирате в документа натиснете Ctrl + A

Клавишни комбинации за форматиране на текст

 • Bold: маркирайте текста, който желаете да удебелите и натиснете Ctrl + B
 • Italic: маркирайте текства, който искате да бъде с наклонен шрифт и натиснете Ctrl + I
 • Подчертаване на текст: маркирайте и натиснете Ctrl + U
 • Промяна на главни и малки букви: натиснете Shift + F3 веднъж, два или три пъти. Последователно ще преминете през малки букви, големи букви и начална голяма буква.

Клавишни комбинации за форматиране на параграф

 • Разполагане на текста вляво: разположете курсора където и да е в параграфа и натиснете Ctrl + L
 • Разполагане на текста вдясно: разположете курсора където и да е в параграфа и натиснете Ctrl + R
 • Разполагане на текста в средата: разположете курсора където и да е в параграфа и натиснете Ctrl + E
 • Двустранно подравняване на текста : разположете курсора където и да е в параграфа и натиснете Ctrl + J

Клавишни комбинации за добавяне на популярни символи

 • Символ ©: натиснете Alt + Ctrl + C
 • Символ ®: натиснете Alt + Ctrl + R

Други полезни клавишни комбинации

 • Отмяна на последното действие (Undo): натиснете Ctrl + Z
 • Връщане на последното действие (Redo): натиснете Ctrl + Y
 • Търсене: за да отворите диалоговия прозорец за търсене натиснете Ctrl + F

3 април 2010 г.

Съвети за избор на подходящи пароли и тяхната защита

В повечето компании паролите са най-разпространения начин за удостоверяване на идентичността при работа с компютри, софтуерни приложения, онлайн банкиране. Паролите са лесни за използване, но с тях може също така лесно да се злоупотреби. Хакерите имат автоматизирани инструменти, които могат да разкрият недостатъчно сложните пароли за минути, а злонамерени лица с измама могат да подведат служителите да издадат паролите си.

Възползвайте се от нашите съвети за създаване и запомняне на подходящи пароли и ще направите важна стъпка към повишаване на сигурността:

 • Третирайте паролите така както се отнасяте с ключовете от офиса - не ги оставяйте където и да е и не ги споделяйте
 • Избягвайте използването на лесни за отгатване пароли
 • Никога не използвайте имена или числа, които могат да бъдат асоциирани с вас, като рождени дни, прякори, телефонни номера или адреси
 • Никога не използвайте потребителското си име като парола, в каквато и да е форма
 • Не използвайте собственото си име или това на член от семейството ви или домашен любимец
 • Не записвайте паролите на бележка непосредствено до компютъра
 • Променяйте периодично паролите си
 • Никога не изпращайте парола по имейла
 • Използвайте различни пароли за различни приложения

Подходящата парола:

 • се състои от комбинация от малки и големи букви плюс цифри и символи (S може да се замени от символа $,а O с нула и т.н..)
 • има най-малко осем символа (колкото повече символи съдържа, толкова по-трудно е да се открадне или познае с хакерски инструмент)
 • лесно се запомня и не трябва да бъдат записванa

Съвети за създаване на лесни за запомняне на паролите

 • Направете съкращение от първите букви на всяка дума на припева на някаква песен
 • Изберете две кратки думи, които нямат нищо общо една с друга и ги комбинирайте, като използвате символи или цифри, например „Nebe11office”, “Baven!12ulica”
 • Използвайте фраза като замените ‘о’тата с нули, ‘i’тата с единици и т.н.

27 март 2010 г.

Как да имате отдалечен достъп до файловете в офиса?

Отдалеченият достъп дава възможност да се включите на компютър или сървър в офиса от друго място и да можете да работите във фирмената мрежа без да сте физически там. Много фирми вече разчитат на възможността да предоставят дистанционна връзка на служителите си до данните в офиса. Така данните и ресурсите на фирмената мрежата могат да бъдат използвани по време на командировка или да има възможност за по-гъвкаво работно време за някои служители.

Има два основни начина за осъществяване на отдалечения достъп - с помощта на Remote Desktop или чрез виртуална частна мрежа (VPN)

Връзка чрез Remote Desktop

Използването на Remote desktop дава възможност за връзка към компютъра Ви от друг отдалечен компютър. Това може да се направи с помощта на Remote Desktop-а на Microsoft, чрез уеб базирани услуги като LogMeIn или чрез популярния Remote Web Workplace, включен в Microsoft Small Business Server, който предоставя отдалечен достъп на определени служител чрез осигурена уеб страница.

Remote desktop предлага бърз, лесен и евтин отдалечен достъп. За да бъде връзката защитена е препоръчително свързване към офиса с VPN и след това използване на Remote Desktop.

VPN (Virtual Private Network)

Виртуалната частна мрежа е директна, сигурна връзка, позволяваща безопасно предаване на данни през неосигурени публични или частни мрежи. Сигурността на VPN-а елиминира нуждата от скъпи решения като наети линии. Отдалеченият офис или компютър става част от фирмената мрежата и може да използва мрежови ресурси като принтери, сървъри, файлове и бази данни.

Недостатъците на VPN връзката са много по-трудната настройка, нуждата от инсталиране на допълнителен софтуер за осъществяването и на отдалечените компютри и възможността за по-бавна работа на някои приложения.

Ако не сте сигурни кой вид отдалечен достъп е подходящ за Вашата компания се свържете с Прокомп Експрес. Ние ще ви помогнем да изберете и да започнете да използвате най-доброто решение за Вашите нужди

20 март 2010 г.

Направете автоматичен подпис (signature) за имейлите си в Outlook

Използването на автоматичен подпис в имейла е лесен, ненатрапчив начин за популяризиране на бизнес или уеб страницата ви. Той освен това е лесен начин получателите на имейла да намерят необходимата информация за обратна връзка с вас директно от входящата си поща.

Автоматичният подпис се появява в края на електронните писма и обикновено съдържа следните елементи:

 • Заключителна фраза като например „Сърдечни поздрави”, „Благодаря” , „С уважение” и др.
 • Име, длъжност и информация за връзка с изпращача
 • Име и уеб адрес на фирмата на изпращача

Възможно е в подписа да се съдържат и цитати или графични елементи. Както сполучливите визитни картички, добрите подписи на писмата дават цялата необходима информация за бизнес контакта и не натоварват с излишна.

За да създадете подпис за имейлите в Outlook 2003 и 2007 , направете следното:

 • Отворете Tools > Options.
 • Отидете на Mail Format.
 • В дъното на прозореца е секцията Signatures. Там кликнете на бутона Signatures.
 • Кликнете върху New.
 • Дайте име на подписа си и натиснете Next.
 • Въведете желания текст и го оформете.
 • Кликнете Finish.

Ако желаете създадения подпис да се появява автоматично в края на всяко съобщение, изберете името му в Choose default signatures – New messages. За да се появява и при отговор и препращане на получени писма го изберете и в Replies/ forwards.

14 март 2010 г.

Спестяващи време клавишни комбинации в Windows

 • За превключване към Desktоp-a натиснете Windows+D
 • За отваряне на Windows Explorer натиснете Windows+E
 • За отваряне на Търсене натиснете Windows+F
 • За заключване на компютъра натиснете Windows+L
 • За минимизиране на всички отворени прозорци, натиснете Windows+M
 • За отваряне на прозореца за Run натиснете Windows+R
 • За отваряне на диалоговата кутия за System Properties натиснете Windows+Break
 • За отваряне на Help натиснете Windows+F1
 • За превключване между бутоните на Taskbar-a натиснете Windows+Tab
 • За да отворите Start Menu-то натиснете Ctrl+Esc
 • За превключване между отворените приложения - Alt+Esc
 • За да смените името на маркирания файл натиснете F2
 • За да затворите текущата отворена програма, натиснете Alt+F4
 • За да отворите прозореца за Properties на избрана иконка или програма натиснете Alt+enter
 • За десен клик върху избрания елемент, натиснете Shift+F10
 • За изтриване на файлове без да бъдат изпращани в кошчето, натиснете Shift+del

4 март 2010 г.

Съберете текста от две клетки на Excel в една

Представете си, че разполагате със списък на потенциални клиенти в Excel. В него малкото име и фамилията на вашите контакти са отделени, а трябва да ги съберете в една колонка. Вместо да пренаписвате целия списък, е достатъчно да кажете на Excel да постави малкото име, интервал и фамилията в една обща клетка. Това може да стане с една много лесна формула:

=A1&" "&B1

Знакът & казва на Excel да съедини едната стойност с другата, а кавичките му казват да вмъкне специфичен символ (в случая интервал).
За да повторите формулата, застанете в долния десен ъгъл на клетката, така че курсорът на мишката да се превърне в кръстче, натиснете левия бутон и изтеглете надолу.

26 февруари 2010 г.

Windows не показва картина при DVD и MPEG2 файлове (независимо от вида софтуер за гледане)

Обикновено проблемите при показване на видео (независимо от използваната програма) е в зле (де)инсталирани codec файлове.

Лесен начин за решаване на проблема е да се инсталира някой от готовите пакети (K-lite codec, Vista Codecs и др.), но в някои случаи и това не помага - всички DivX/xVid файлове се гледат без проблем, всички DVD и MPEG2 нямат картина (или показват само първия кадър).

Проблема се решава с помощта на GSpot (може да се изтегли от http://gspot.headbands.com/).

От менюто System се избира List Codecs and Other Filters. В списъка лесно се различават липсващите или повредени кодеци и филтри. Натиска се десен бутон върху тях и се избира Set Filter Merit. Сваля се нивото до MERIT_DO_NOT_USE. Това ще предизвика ползването на алтернативни (работещи) кодеци и файловете отново ще се гледат нормално.

Microsoft пусна обновяване KB971033, с което да проверява на 90 дни дали Windows 7 е легален

На 16.02.2010 г. Microsoft пусна обновяване KB971033. С него се инсталира софтуер за проверка легално ли е инсталираното копие на Windows 7, като проверката ще включва повечето познати начини на прескачане на активацията - BIOS емулатори, OEM лицензи и т.н.

Обновяването може да бъде отказано (ако Windows Updates са конфигурирани на ръчен режим) и това няма да доведе до проблеми с другите обновявания. Обновяването също може да бъде деинсталирано, но това няма да помогне, ако Windows 7 е вече преминал в режим на деактивация.

Източник: http://lauren.vortex.com/archive/000681.html

OpenVPN сървър като заместител на Windows Routing and Remote Access

Има много ползи от използването на OpenVPN вместо стандартно наличните в Windows Server PPTP, IPSec и L2TP. Добра статия за предимствата на OpenVPN е написал Делян Делчев в публикацията си "Защо OpenVPN за мен е най-добрия VPN клиент?".

В тази публикация ще опиша всички стъпки за създаване на работещ VPN сървър за Windows 2003/2008 Server и необходимите настройки за отдалечените клиенти.

Целите, които трябва да бъдат постигнати са:

1. Всички клиенти (лаптопи) трябва да се свързват към офиса (корпоративната мрежа) и да получат IP адреси от адресното пространство на вътрешната мрежа. Не трябва да има разлика между достъпа на физически свързаните работни станции и тези с отдалечен достъп.

2. Всеки отдалечен клиент трябва да използва име и парола от Active Directory, т.е. да ползва обичайните си име и парола, с които се включва в мрежата ежедневно.

3. Администратора на домейна трябва да има възможност да управлява достъпа чрез VPN като включва или изключва потребителите от Active Directory група.

4. Потребителите на VPN не е задължително да бъдат локални администратори, достатъчно е да са членове на група "Users" или "Power Users".

Необходими инструменти:

1. Последното издание на OpenVPN - OpenVPN 2.1.1 или по-нов. В тази версия е избегнато ограничението потребителя да е локален администратор за да има достъп до Tap-Win32 интерфейса и GUI пакета е част от инсталацията.

2. Специален VBS скрипт, който осигурява проверката на име и парола в Active Directory - Active Directory Authentication for OpenVPN. От сайта се сваля Auth4OpenVPNv2.0.zip, който съдържа необходимите файлове.

3. Инсталиран Windows 2003 или 2008 Server (всяко издание) и конфигуриран като Active Directory Domain Controller. Конфигурацията при Windows 2000 Server е подобна, но в този случай не може да се ползва Bridging и настройката на OpenVPN става чрез Tunneling (метода не е описан в тази статия).

4. Работни станции, работещи под Windows XP, Windows Vista или Windows 7.


Подготовка на сървъра

Подробно ръководство може да се прочете от Scott Beatty в неговата публикация "A Simple OpenVPN Version 2 Installation on Windows". Описаната по-долу процедура синтезира стъпките, описани в него с известни промени.

Параметрите на сървъра са следните:

- Domain: bigbrother.local
- Domain Controller: krava.bigbrother.local
- LAN: 192.168.130.0/24 (Адреси 192.168.130.XXX с маска 255.255.255.0)
- Server IP: 192.168.130.5
- Име на TAP-Win32 адаптера: OVPN
- Gateway (router, firewall): 192.168.130.254
- WAN (Интернет): 11.22.33.44


1. На сървъра се инсталира OpenVPN. Добре е всички настройки по подразбиране да бъдат оставени. След успешна инсталация ще се инсталира нов мрежови адаптер TAP-Win32 Adapter V9.

2. Преименувайте адаптера на OVPN.

3. Ако вече има създаден Bridge е необходимо OVPN да се добави към него. Ако няма Bridge е необходимо да се създаде такъв. Това не може да стане през Remote Desktop, необходимо е да се направи от конзола на сървъра (монитор, мишка и клавиатура, свързани с него физически или KVM интерфейс).

За да създадете Bridge е необходимо първо на всички мрежови адаптери да зададете настройки "Obtain automatically" за TCP/IP. След това маркирайте Local Area Connection и OVPN (и други, ако има такива) и от контекстното меню избирете "Bridge Connections". Това ще създаде нов мрежови адаптер "Network Bridge", на който трябва да зададем TCP/IP настройките на сървъра. В примера това е IP 192.168.130.5 с маска 255.255.255.0 и Default Gateway 192.168.130.254.

4. Отворете Command prompt прозорец и отидете в папка "C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa". Стартирайте init-config.bat (стартира се като напишете името му в Command Prompt прозореца и натиснете ENTER).

Не затваряйте Command Prompt прозореца до края. Всички команди се пишат в него.

5. Отворете за редактиране vars.bat (например с Notepad). В него се променете стойността на KEY_SIZE на 2048. Също променете KEY_XXXXX с подходящи стойности. Ето пример за този файл:


@echo off
rem Edit this variable to point to
rem the openssl.cnf file included
rem with easy-rsa.

set HOME=%ProgramFiles%\OpenVPN\easy-rsa
set KEY_CONFIG=openssl.cnf

rem Edit this variable to point to
rem your soon-to-be-created key
rem directory.
rem
rem WARNING: clean-all will do
rem a rm -rf on this directory
rem so make sure you define
rem it correctly!
set KEY_DIR=keys

rem Increase this to 2048 if you
rem are paranoid. This will slow
rem down TLS negotiation performance
rem as well as the one-time DH parms
rem generation process.
set KEY_SIZE=2048

rem These are the default values for fields
rem which will be placed in the certificate.
rem Change these to reflect your site.
rem Don't leave any of these parms blank.

set KEY_COUNTRY=BG
set KEY_PROVINCE=SF
set KEY_CITY=Sofia
set KEY_ORG=BigBrother
set KEY_EMAIL=info@yourbigbrother.com
Запишете файла.

6. Стартирайте vars.bat от Command Prompt прозореца.

7. Стартирайте clean-all.bat.

8. Стартирайте build-ca.bat. Приемете всички стойности по подразбиране, освен на Common name, за което изберете името на компанията, следвано от "-CA" (например bigbrother-CA).

9. Изберете име за VPN сървъра (в случая bigbrother). Стартирайте файла build-key-server.bat с параметър името на VPN сървъра:

build-key-server.bat bigbrother

Когато ви се поиска "Common name" напишете избраното име на VPN сървъра (bigbrother).
За "challenge pasword" оставете непопълнено. Отговорете с "Y" на въпросите за генериране на сертификатите.

10. Определете имена за всички VPN потребители. Въпреки, че е възможно всички да ползват един и същи сертификат е препоръчително да се генерира отделен за всеки потребител. Стартирайте build-key.bat с параметър името на клиента. Направете го за всеки клиент:

build-key.bat user1
build-key.bat user2
build-key.bat user3
...

Когато ви поиска "Common name" използвайте името, използвано за параметър (user1, user2...).

ВАЖНО!
Когато генерирате ключове по този начин сертификата се разделя на две части - user.key и user.crt. Ползването на тези файлове предполага лесното им копиране на друг компютър и използването им от него. Това може да се избегне, като сертификата се импортира в Windows Certificate Store. За целта е необходимо да се създаде един сертификат от двата ключа и после той да се импортира (инсталира) за конкретния профил в Windows (без възможност за експортиране на частния ключ).

За създаване на сертификати за всички потребители се ползва командата:

openssl pkcs12 -export -in user1.crt -inkey user1.key -out user1.p12
openssl pkcs12 -export -in user2.crt -inkey user2.key -out user2.p12
openssl pkcs12 -export -in user3.crt -inkey user3.key -out user3.p12
...

Препоръчително е използването на парола за сертификата. Това ще избегне проблема с лесната инсталация за друг профил само като се копира userXXX.p12 в друг профил.

Сертификатите userXXX.p12 се инсталират от профила на съответния потребител (потребителя се включва с името и паролата си на работната станция и администратора инсталира сертификата от негово име с паролата, която е ползвал при създаването му) и са готови за ползване. Файловете userXXX.key и userXXX.crt не се копират на работната станция и трябва да се съхраняват на сигурно място.

11. Стартирайте build-dh.bat. Генерирането може да отнеме доста време (20-30 мин).

12. Изпълнете следната команда в Command Prompt прозореца:

openvpn --genkey --secret ta.key

Файлът ta.key трябва да бъде копиран в config папката на сървъра и на всички клиенти.

13. Време е да копирате необходимите файлове за работа на сървъра и всички клиенти. За сървъра необходимите файлове са:

ca.crt
bigbrother.key
bigbrother.crt
ta.key
dh2048.pem

Копирайте тези файлове от папка "C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa\keys" в папка "C:\Program Files\Program Files\OpenVPN\config".

14. В config папката създайте конфигурационен файл за сървъра с име bigbrother.ovpn. Ето пример за съдържането на този файл:


port 1194
proto tcp

dev tap
dev-node OVPN

ca ca.crt
cert bigbrother.crt
key bigbrother.key
dh dh2048.pem
script-security 3

auth-user-pass-verify "C:/Windows/System32/cscript.exe //H:cscript C:/Progra~1/OpenVPN/config/Auth4OpenVPN.vbs" via-env

tls-auth ta.key 0

ifconfig-pool-persist ipp.txt

server-bridge 192.168.130.5 255.255.255.0 192.168.130.100 192.168.130.110

push "route 192.168.130.0 255.255.255.0 192.168.130.254"
push "dhcp-option WINS 192.168.130.5"
push "dhcp-option DNS 192.168.130.5"
push "dhcp-option DOMAIN bigbrother.local"

client-to-client
keepalive 10 120

comp-lzo
max-clients 3
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
Някои важни параметри:

server-bridge: този параметър определя как ще се раздават IP адресите на VPN клиентите. Параметрите са следните: <маска на сървъра> <начален IP адрес на областта за VPN клиенти> <краен IP адрес на областта за VPN клиенти>

push "route": този параметър задава необходимото рутиране за VPN клиентите. Параметрите са следните: <Адрес на вътрешната мрежа> <Маска на вътрешната мрежа> <Адрес на рутер и/или firewall на вътрешната мрежа>

client-to-client: Този параметър позволява клиентите на VPN да имат видимост помежду си.

15. Следващата стъпка е да се подготви файла за оторизация на VPN клиентите спрямо Active Directory. Копирайте двата файла от Auth4OpenVPNv2.0.zip в папката "C:\Program Files\Program Files\OpenVPN\config". Необходимо е да се редактира файлът Auth4OpenVPN.ini, като се персонализират необходимите променливи:# Auth4OpenVPN.ini
# Jose Ortega,
# 2007.
# http://amigo4life.googlepages.com/openvpn

# All parameters must be set with quotation marks (" ").

#--------------------------------------------------------------------
# Server: Specifies the host name or IP address for the Active
# Directory server.
Server = "192.168.130.5"

#--------------------------------------------------------------------
# Domain: Specifies the domain to be used when authenticating to
# access the Active Directory server.
Domain = "bigbrother"

#--------------------------------------------------------------------
# DN: Specifies the distinguished name in Active Directory under
# which the user and group objects are located. (LDAP path).
DN = "dc=bigbrother,dc=local"

#--------------------------------------------------------------------
# Group: Sets the security group in Active Directory to which
# users must be members to pass authentication.
Group = "vpnusers"

#--------------------------------------------------------------------
# When set to "ON" this setting will log successful user logins.
# Errors and Warnings are always logged. Use the Even Viewer in
# Windows to see the logs.
Logging = "On"

Тук важен параметър е "DN". За да го попълните правилно е необходимо да проверите пълното име на сървъра от Control Panel/System/Computer name. В този пример името е krava.bigbrother.local и реда става:

DN = "dc=bigbrother,dc=local"
Може да тествате дали всичко работи, като от Command Prompt в папката config стартирате:

auth4openvpn.vbs
Например: auth4openvpn.vbs user1 pass1.

Създайте нова група в Active Directory (в примера "vpnusers") и включете като членове в нея всички потребители, които трябва да имат достъп до сървъра чрез VPN.

16. Може да стартирате сървъра, като стартирате от Control Panel/Administrative Tools/Services - OpenVPN Service. Преди това е добре да промените Startup type от Manual на Automatic, за да може сървъра да се стартира автоматично след рестартиране на компютъра.

След стартирането на OpenVPN Service проверете C:\Program Files\OpenVPN\log\bigbrother.log за евентуални грешки и проблеми.

17. Настройте на Firewall-а пренасочнване на порта (в случая 1194) към сървъра.

Подготовка на клиентите (лаптопите)

1. Инсталирайте openvpn-2.1_rc15-install.exe на всички клиенти (лаптопи). Копирайте необходимите файлове за работа на всички клиенти:

ca.crt
user1.key
user1.crt
ta.key


ВНИМАНИЕ!
Ако ползвате сертификат в Windows Certificate Store файловете user1.key и user1.crt не са нужни. Вместо тях генерираният сертификат user1.p12 се инсталира от профила на потребителя, който ще го ползва.

Копирайте тези файлове от папка "C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa\keys" на сървъра в папка "C:\Program Files\Program Files\OpenVPN\config" на всеки клиент.

2. В config папката създайте конфигурационен файл за клиента с име user1.ovpn. Ето пример за съдържането на този файл:

client

dev tap
proto tcp
remote 11.22.33.44 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun

ca ca.crt
cert user1.crt
key user1.key
ns-cert-type server
tls-auth ta.key 1
comp-lzo
verb 3

auth-user-pass
auth-retry interact


ВНИМАНИЕ!
Ако ползвате сертификат в Windows Certificate Store вместо
cert user1.crt
key user1.key

трябва да използвате:
cryptoapicert "THUMB:01 A2...."

Цифрите за THUMB се взимат от импортираният сертификат user.p12 (от Control Panel/Internet Options/Content/Certificates/View).

3. За да стартирате VPN връзка от потребител, който не е администратор е необходимо да промените правата върху папка "C:\Program Files\OpenVPN\log". От контекстнот меню на папката изберете Properties/Security. Там добавете потребителя или група, на която е член от Active Directory и маркирайте "Full Control".

Остава само да стартирате OpenVPN GUI, и от контекстното меню да изберете Connect. Разбира се тестовете трябва да се правят, когато клиента (лаптопа) е извън офисната мрежа. Софтуерът ще поиска име и парола и ще се включи в мрежата. Ако всичко е наред клиента ще получи IP адрес от вътрешната мрежа и ще има достъп до всички ресурси.

25 февруари 2010 г.

Пет съвета за сигурен и лесен архив на данните

 • Архивирайте редовно и достатъчно често. Записвайте архив на данните си поне веднъж месечно, а на информацията от критично значение ежеседмично или ежедневно.
 • Съхранявайте по няколко копия на архива. Никога не записвайте нов архив върху предишния - пазете няколко копия, така че да бъдете в състояние да възстановите информация от повече от една дата, ако е необходимо.
 • Архивирайте избирателно. Не е необходимо да правите пълен архив на цялата система. Защо да губите времето си да архивирате изпълними програмни файлове, когато лесно можете да ги преинсталирате от оригиналния диск в случай на проблем. Просто архивирайте работните си документи, електронна поща и други важни файлове. Архивирането на целия твърд диск отнема време и не е необходимо да се извършва всеки път.
 • Организирайте добре данните си. Архивирането е лесно, ако е налице правилна структура на папките с информация. По-бързо и лесно е да архивирате всичките си документи, ако са в една папка, отколкото ако са разхвърляни по целия диск. Когато всичките ви лични файлове са на едно място, е по-малко вероятно да пропуснете нещо, когато правите архива.
 • Обърнете се към нас за автоматизиране на вашия архив. Не е необходимо да копирате всички файлове ръчно. Случайно можете да пропуснете нещо или просто да направите грешка. Освен че отнема по-малко време, автоматизираният архив е по-надежден.