10 април 2010 г.

Спестяващи време клавишни комбинации за Word

Спестете време и улеснете работата си като се възползвате се от тези клавишни комбинации за бързо форматиране и редакция на текст, работа с параграфи и други полезни команди в Word.

Клавишни комбинации за редакция на текст

 • Маркиране на символ: натиснете Shift + стрелка надясно за да изберете символа вдясно от курсора и Shift + стрелка наляво за символа вляво от курсора
 • Маркиране на дума: натиснете Ctrl + Shift + стрелка надясно за да изберете думата вдясно на курсора и Ctrl + Shift + стрелка наляво за думата вляво
 • Маркиране на ред: поставете курсора в началото на реда и натиснете Shift + End
 • Маркиране на целия текст: където и да се намирате в документа натиснете Ctrl + A

Клавишни комбинации за форматиране на текст

 • Bold: маркирайте текста, който желаете да удебелите и натиснете Ctrl + B
 • Italic: маркирайте текства, който искате да бъде с наклонен шрифт и натиснете Ctrl + I
 • Подчертаване на текст: маркирайте и натиснете Ctrl + U
 • Промяна на главни и малки букви: натиснете Shift + F3 веднъж, два или три пъти. Последователно ще преминете през малки букви, големи букви и начална голяма буква.

Клавишни комбинации за форматиране на параграф

 • Разполагане на текста вляво: разположете курсора където и да е в параграфа и натиснете Ctrl + L
 • Разполагане на текста вдясно: разположете курсора където и да е в параграфа и натиснете Ctrl + R
 • Разполагане на текста в средата: разположете курсора където и да е в параграфа и натиснете Ctrl + E
 • Двустранно подравняване на текста : разположете курсора където и да е в параграфа и натиснете Ctrl + J

Клавишни комбинации за добавяне на популярни символи

 • Символ ©: натиснете Alt + Ctrl + C
 • Символ ®: натиснете Alt + Ctrl + R

Други полезни клавишни комбинации

 • Отмяна на последното действие (Undo): натиснете Ctrl + Z
 • Връщане на последното действие (Redo): натиснете Ctrl + Y
 • Търсене: за да отворите диалоговия прозорец за търсене натиснете Ctrl + F

Няма коментари:

Публикуване на коментар