15 май 2010 г.

Пресмятане на броя работни дни между две дати в Excel

За да изчислите броя дни между две дати без събота и неделя, използвайте функциите NETWORKDAYS и MOD както е показано в долната формула:

=NETWORKDAYS(A1;B1)-1-MOD(A1;1)+MOD(B1;1)
В клетка A1 е въведена началната дата; а в клетка B1 крайната дата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар