27 юни 2010 г.

Как да използвате Gmail пощата си в Microsoft Outlook

Искате ли да използвате Outlook, за да четете и отговаряте на имейлите от Gmail без да се налага да отваряте Интернет браузер? Използването на Outlook има няколко предимства:

- дава ви възможност да управлявате всичките си пощенски кутии на едно място
- можете да четете и пишете имейли дори когато нямате връзка с Интернет
- ще имате локално копие на всички имейли на компютъра си и лесно ще можете да правите периодичен архив на пощата. Така дори да изтриете важни имейли от входящата поща на Gmail ще имате достъп до тях, ако се наложи

Ето как да конфигурирате Outlook за получаване и изпращане на имейли от Gmail пощата ви:

1. Включете се в Gmail и отидете на препратката Настройки, разположена в горната дясна част на прозореца на браузера ви. Там изберете Препращане и POP/IMAP достъп

2. Активирайте IMAP като изберете опцията IMAP достъпа да се активира
3. Отворете Microsoft Outlook и от Tools изберете Account Settings

4. Изберете New за да направите настройките за Gmail пощата

5. Ще се отвори съветник, който да следвате за да завършите настройките. В първия екран на съветника изберете Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP и след това Manually configure server settings or additional server types

6. В следващата стъпка изберете Internet Email и след това Next

7. След това въведете името си, потребителското име и паролата за пощата в Gmail. Попълнете следната информация в Server Information:
- Account Type - IMAP
- Incoming mail server - imap.gmail.com
- Outgoing mail server - smtp.gmail.com
8. Кликнете върху More settings и изберете Outgoing Server

9. Изберете опцията My outgoing server requires authentication и активирайте Use same Settings as my incoming mail Server10. Отидете на Advanced и въведете 993 в Incoming server (IMAP) и 587 в Outgoing server (SMTP).
За вид връзка изберете SSL за Incoming server и TLS за for outgoing server.11. За да проверите дали настройките са направени както трябва кликнете върху Test account settings и Microsoft Outlook ще изпрати тестово съобщение за проверка. Трябва да получите тестовото съобщение както във входящата кутия на Gmail, така и в Outlook.

20 юни 2010 г.

Бърза клавишна комбинация за придвижване клетка нагоре в Microsoft Excel

С натискането на клавиша Enter в Excel се премествате една клетка по-надолу.
Ако желаете да се върнете назад и да се качите клетка нагоре опитайте вместо стрелките или мишката да натиснете едновременно клавишите Shift + Enter.

13 юни 2010 г.

Десет кратки съвета за сигурността на компютъра ви

1. Редовно инсталирайте най-новите актуализации на софтуера, който използвате.

2. Използвайте защитна стена, за да контролирате какво влиза и излиза от вашия компютър.

3. Използвайте добри пароли: нека да бъдат поне с осем символа, да съдържат букви, числа и други знаци.

4. Сменяйте паролите си поне веднъж на няколко месеца и не използвайте една и съща парола за различни неща.

5. Инсталирайте си добра антивирусна програма и редовно я актуализирайте!

6. Не отваряйте изпълними файлове, за които не сте 100% сигурни че са безопасни, без значение как и откъде сте ги получили.

7. Когато приключите с използването на интернет базирана услуга, първо се отпишете от нея и след това затворете браузера. Ако трябва да напуснете компютъра си, не оставайте отворени такива програми или връзки или го заключете с помощта на клавиша с логото на Windows и L.

8. Не използвайте обществени компютри за приложения, в които трябва да се включите с име и парола. Те обикновено са заразени с троянски коне, които могат да прихванат вашите пароли.

9. Записвайте архиви и ги съхранявайте на сигурно място.

10. Ако не разбирате нещо, не го правете. Обърнете се за помощ към някого, който може и знае как да реши проблема ви. Да правиш нещо, което не разбираш е най-лесния начин да се създадат редица компютърни проблеми или да се зарази системата с вирус или троянски кон.

8 юни 2010 г.

Как да стартираме BOXEE на втори монитор (телевизор)

Един от най-добрите софтуери за възпроизвеждане на музика и филми на телевизор BOXEE (http://www.boxee.tv/) все още има досаден проблем - не запомня настройките за стартиране на помощен екран.

Когато се настрои компютърна система с монитор за основен (primary) екран и телевизор като помощен обикновено BOXEE се настройва да се стартира автоматично на помощният екран. Това действа по време на настройката, но след спиране и пускане на BOXEE той отново се стартира на основния екран и то с разделителна способност за втория (която често е съвсем различна от основния).

Разработчиците на BOXEE работят по отстраняване на проблема, но дотогава той може да се заобиколи с помощен файл. Достатъчно е да свалите файла и след разархивирането му да ползвате StartBoxee.vbs вместо оригинала - http://www.procomp-bg.com/blogfiles/startboxee.zip

Стартиращият файл пуска BOXEE, фокусира прозореца на програмата и натиска два пъти "\". Това изпраща BOXEE на монитора, за който е бил настроен.

Съдържанието на StartBoxee.vbs е следното:

'Start BOXEE in full screen on secondary monitor

Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

boxeeCommand = "%programfiles%\Boxee\BOXEE.exe"
objShell.Run Chr(34) & objShell.ExpandEnvironmentStrings(boxeeCommand) & Chr(34)

i=0
Do Until Success = True or i=10
i=i+1
Success = objShell.AppActivate("BOXEE")
Wscript.Sleep 1000
Loop

objShell.SendKeys "\\\"
set objShell = Nothing

7 юни 2010 г.

Бързи клавишни комбинации за добавяне или изтриване на редове или колони в Excel

За да добавите нов ред или колона, маркирайте толкова редове / колони, колкото желаете да вмъкнете. Изберете реда отдолу и колоната вдясно от които желаете да бъдат разположени новите. Натиснете едновременно клавишите „Ctrl”, „Shift” и „=”

За да изтриете няколко реда или колони, просто ги маркирайте и натиснете едновременно „Ctrl” и „-”.