30 август 2010 г.

Удобна клавишна комбинация за Print Preview в Microsoft Word

Този трик ще ви бъде интересен, ако сте от хората, които предпочитат да използват клавиатурата колкото е възможно повече. Обикновено, ако желаете да прегледате документа си преди разпечатка, трябва да използвате мишката и да изберете инструмента за Преглед преди печат от менютата или след като натиснете Alt клавиша да изберете опцията от меню File в Word 2003 или от лентата за бърз достъп в Word 2007

По-бърз начин за активиране на Преглед преди печат е просто да използвате клавишите ALT+CTRL+I. Натиснете ги веднъж, за да се отворите Преглед преди печат и още веднъж за да излезете оттам. За изход можете да натиснете и Esc.

21 август 2010 г.

Съвети за безопасно използване на имейла

- Никога не отваряйте прикачени файлове в съобщения от непознат изпращач.Ако не познавате името в полето „От” не отваряйте прикачения файл.

- Ако получите неочаквано съобщение със странен прикачен файл от познат изпращач, то би могло да съдържа вирус. Много червеи се разпространяват до всички контакти, които намерят в пощата на заразения компютър.Такива съобщения често имат странна тема или име на прикачения файл. Често това е шеговито съобщение, насърчаващо получателя да види картинка или да прочете прикачен текстови файл. Винаги изисквайте потвърждение от изпращача преди да отворите съобщение или прикачен файл от такъв вид.

- Проверявайте пълното име на прикачения файл. Скритите разширения от името на файла могат да Ви заблудят да отворите заразен прикачен файл от имейла. Винаги проверявайте дали имейл приложението показва пълното име на прикачения файл, включително разширението. Вируси и червеи могат да се съдържат във файлове, които изглеждат като картинки, например с разширение .jpg. Но е възможно да имат скрито разширение, като .exe или .vbs към името на файла, което означава, че прикачения файл не е картинка, а програма, която ще се стартира щом се отвори прикачения файл.

- Внимавайте с фалшивите предупреждения за вируси. Фалшивите предупреждения за вируси са известни като "hoaxes". Това е вид верижно писмо, което подвежда потребителите да вярват, че са получили вирус и ги насърчава да препратят предупреждението на всеки, когото познават.

- Не отваряйте спам. Имейл, съдържащ нежелана реклама може да бъде използван за пренасяне на вируси и червеи. От съображения за сигурност, би трябвало да изтривате всички рекламни съобщения от непознат изпращач веднага без да ги отваряте

14 август 2010 г.

Прехвърляне на снимки от мобилния телефон

Повечето съвременни мобилни телефони имат вградена камера, а качеството на снимките, които се правят с тях става все по-добро. Ето как можете да прехвърлите снимките от мобилния си телефон на компютъра или да ги изпратите до друг телефон. Описаните възможности имат вариации за различните модели телефони, така че ако имате колебания проверете в ръководството на телефона си.

Съобщения със снимки (MMS)

Можете да изпратите снимки от своя телефон на телефона на други хора като изпратите съобщение със снимка - MMS.
За да изпратите снимка чрез MMS трябва телефонът ви да поддържа тази функция и да сте активирали настройките за MMS. Ако не сте направили това ще трябва да се свържете с мобилния си оператор и да ги активирате преди да започнете изпращането на снимките. За изпращането на MMS:

- отворете телефона си и да изберете Меню
- намерете Медия или Галерия
- след като харесате снимката, която искате да изпратите отидете на Опции и изберете Изпрати като съобщение
- посочете до кой от контактите в телефона си желаете да изпратите MMS
- натиснете OK и след това Изпрати

Кабел за данни

Друг начин за изпращане на снимки е да ги пренесете на компютъра си, откъдето да ги изпратите по имейл, пуснете онлайн или запишете на CD или DVD. За да копирате снимките на компютъра си можете да използвате кабел за връзка с телефона. Ако не сте получили такъв кабел при покупката на телефона си, бихте могли да го закупите допълнително. За различните телефони има различни видове кабели за данни, така че проверете какъв е съвместим с вашия.
След като свържете телефона и компютъра бихте могли да инсталирате софтуер за улеснение на трансфера и да започнете прехвърлянето на снимките.

Bluetooth

Все по-популярен начин за размяна на снимки, е безжичната технология наречена Bluetooth. Bluetooth-ът позволява лесно изпращане на снимки от телефона на лаптоп или настолен компютър. Компютърът, на който се изпращат също трябва да разполага с bluetooth за да ги получи.
Най-трудната част при тази технология е настройката на връзката на телефона с компютъра, но след като веднъж се направи изпращането на снимките е изключително лесно.
Чрез Bluetooth можете да изпращате снимки и на потребителите на други телефони без никакви допълнителни разходи каквито има при MMS-ите.

Имейл

Повечето мобилни телефони имат възможност за работа с имейл. По този начин можете да изпратите снимки на други хора или на собствения си адрес. Само трябва да еднократно да направите необходимите настройки за пощата. След по всяко време бихте могли да изпратите по имейл някоя снимка като просто я изберете и въведете адреса до който да се изпрати.

Преносими флаш карти

Голяма част от съвременните телефони имат слот за допълнителна памет, на която бихте могли да съхранявате на снимки, музика и други данни и чрез която лесно и бързо да пренесете снимки от телефона на компютъра. Много от преносимите компютри разполагат с карточетец, но ако в компютъра няма такъв може да се закупи допълнително.
За да пренесете снимки от телефона на компютъра просто трябва да извадите флаш картата от телефона и да я пъхнете в карточетеца. Компютърът ви ще я разпознае като отделно устройство и ще можете да копирате от нея желаните снимки. След това бихте могли да изтрие снимките от картата и да освободите място за нови.

9 август 2010 г.

Едновременно извършване на промени в повече работни таблици

Повечето от нас имат работни документи в Excel с повече от една работна таблица – например годишен бюджет с отделна таблица за всеки от месеците.

Ако се наложи еднаква промяна във формула или данни на определена клетка във всички работни таблици на такъв файл, има лесен начин да я направите наведнъж.

Например имате документ с ценови листи за всеки месец. В колона B на всяка от тях начислявате 20% ДДС върху единичната цена. Но ако ставката за ДДС се промени много по-лесно и бързо ще бъде да я редактирате само веднъж и това да се отрази на всички останали таблици вместо във всяка от тях поотделно.

Ето как може да стане това:

- Първо, кликнете върху таблицата, където ще правите промените.

- След това натиснете Shift и кликнете на последната таблица, върху която да се извършат промените. Наименованията на избраните таблици ще се оцветят в бяло, а името на текущата ще стане удебелено. Освен това, след името на документа ще се появи [Group], за да покаже, че сега работите върху група от работни таблици.

- Направете промените върху избраната таблица и кликнете върху последната работна таблица. Така ще приключите работата върху групата от таблици и промяната ще се отрази навсякъде.