30 август 2010 г.

Удобна клавишна комбинация за Print Preview в Microsoft Word

Този трик ще ви бъде интересен, ако сте от хората, които предпочитат да използват клавиатурата колкото е възможно повече. Обикновено, ако желаете да прегледате документа си преди разпечатка, трябва да използвате мишката и да изберете инструмента за Преглед преди печат от менютата или след като натиснете Alt клавиша да изберете опцията от меню File в Word 2003 или от лентата за бърз достъп в Word 2007

По-бърз начин за активиране на Преглед преди печат е просто да използвате клавишите ALT+CTRL+I. Натиснете ги веднъж, за да се отворите Преглед преди печат и още веднъж за да излезете оттам. За изход можете да натиснете и Esc.

Няма коментари:

Публикуване на коментар