20 септември 2010 г.

Как да направите иконите на Desktop-а по-големи

Можете да използвате този съвет за да увеличите или намалите размера на иконите на работния си екран. От него ще разберете и как да промените размера на техния шрифт.

Windows XP


Кликнете с десния бутон на мишката върху работния екран и изберете Properties. Изберете Appearance и след това бутона Advanced.

В падащото меню на Item, изберете Icon. В полето Size използвайте стрелката за да направите иконите по-големи или по-малки.Кликнете върху Apply за да направите промените. Ако не ви харесва как се е получило повторете отново.

В полетата Font и Size отдолу можете да променяте вида шрифт и неговия размер.

Windows Vista и Windows 7

Тук промяната на размера на иконите е наистина много лесна.

Отидете на работния си екран, задръжте клавиша CTRL и скролирайте с мишката докато постигнете желания ефект.

Другият начин е да кликнете с десния бутон върху работния екран и да изберете една от опциите за малки, средни и големи икони във View.

12 септември 2010 г.

Спестяващи време клавишни комбинации за Excel

Възползвайте се от клавишни комбинации за бързо форматиране, маркиране и предвижване между данните в Excel :

- Ctrl + Shift + $ за форматиране на маркираните клетки като валута - $, с две числа след десетичната запетая

- Ctrl + Shift + % за форматиране на маркираните клетки като процент, без числа след десетичната запетая

- Ctrl + Shift + ! за форматиране на маркираните клетки като число с две цифри след десетичната запетая и разделител за 1,000

- Ctrl + Shift + & за външна рамка (Outline Border) около маркираните клетки

- Ctrl + Shift + _ (долно тире) за премахване на външната рамка (Outline Border) около маркираните клетки

- Ctrl + 1 за отваряне на Format Cells

- Enter за предвижване вертикално надолу

- Shft + Enter за предвижване вертикално нагоре

- Tab за предвижване надясно

- Shift + Tab за предвижване наляво

- Ctrl + Shift + стрелка надолу за маркиране на група от клетки от най-горната до най-долната в колоната

- Ctrl + Shift + стрелка нагоре за маркиране на група от клетки от най-долната до най-горната в колоната

- Ctrl + Shift + стрелка вдясно за маркиране на група от клетки от първата до последната в реда

- Ctrl + Shift + стрелка вляво за маркиране на група от клетки от последната до първата в реда

- Shift + стрелка за маркиране на последователни клетки

4 септември 2010 г.

Разделяне на страници в Excel

Ако работите с големи таблици в Excel може би понякога желаете част от информацията да излезе на нова страница при печат – например само първите десет реда от информацията да бъдат на първата страница, а следващите редове на втората. Това можете да направите по следния начин:

Маркирайте която и да е клетка на последния ред от първа страница, например A10. Изберете Page Break от Insert менюто. Ще се появи прекъсната линия между десети и единадесети ред. Ако по-късно желаете да изтриете това разделение: маркирайте отново клетка A10. Изберете Remove Page Break от Insert менюто. Прекъсната линия ще изчезне.