12 септември 2010 г.

Спестяващи време клавишни комбинации за Excel

Възползвайте се от клавишни комбинации за бързо форматиране, маркиране и предвижване между данните в Excel :

- Ctrl + Shift + $ за форматиране на маркираните клетки като валута - $, с две числа след десетичната запетая

- Ctrl + Shift + % за форматиране на маркираните клетки като процент, без числа след десетичната запетая

- Ctrl + Shift + ! за форматиране на маркираните клетки като число с две цифри след десетичната запетая и разделител за 1,000

- Ctrl + Shift + & за външна рамка (Outline Border) около маркираните клетки

- Ctrl + Shift + _ (долно тире) за премахване на външната рамка (Outline Border) около маркираните клетки

- Ctrl + 1 за отваряне на Format Cells

- Enter за предвижване вертикално надолу

- Shft + Enter за предвижване вертикално нагоре

- Tab за предвижване надясно

- Shift + Tab за предвижване наляво

- Ctrl + Shift + стрелка надолу за маркиране на група от клетки от най-горната до най-долната в колоната

- Ctrl + Shift + стрелка нагоре за маркиране на група от клетки от най-долната до най-горната в колоната

- Ctrl + Shift + стрелка вдясно за маркиране на група от клетки от първата до последната в реда

- Ctrl + Shift + стрелка вляво за маркиране на група от клетки от последната до първата в реда

- Shift + стрелка за маркиране на последователни клетки

Няма коментари:

Публикуване на коментар