14 ноември 2010 г.

Контактите и автоматичното дописване на адреси в Microsoft Outlook

Много потребители лесно се объркват от опциите за контакти в Outlook –има контакти, адресна книга и автоматично дописващ се списък. А в Outlook 2010 се появяват и Предлагани контакти (Suggested Contacts).

Контактите са папка за съхранение на пощенски адреси, телефонни имена, имейл адреси и друга лична информация като рождена дата, хоби и т.н.

Автоматичното дописване се появява когато започнете да пишете в полето То на ново съобщение. Тогава Outlook предлага варианти за дописване до пълния адрес.

В по-старите версии на Outlook, много потребители спряха да записват контактите си и просто използваха тази функция за автоматично дописване. Но в предложенията на Outlook се включват последните 2000 адреси, до които сте изпращали, а този списък лесно се губи и поврежда. Предлаганите контакти са създадени именно за тази група хора – така те няма да загубят своите адреси. В тях автоматично се записват всички имейл адреси до които се изпраща съобщение и които не са записани в папката с контакти или Outlook не може да ги намери в нея (проверката не работи много добре и е възможно да се появят дубликати)

Функцията за автоматично дописване понякога може да е объркваща. Тя не предлага адреси от цялата ви папка с контакти, а само от имената на последните адреси, до които сте изпращали писма. Опцията може да се деактивира при желание. Или пък да се използва следния трик, за да започне да показва всичките контакти.

- Отворете ново съобщение и кликнете върху To
- Изберете всички адреси и ги добавете към съобщението
- Затворете съобщението без да го изпращате

Следващият път когато започнете да пишете имейл адресите би трябвало да се появят като предложение при автоматичното дописване

Няма коментари:

Публикуване на коментар