6 декември 2010 г.

Как да проверим причината за грешка със син екран (BSOD) в Windows

Когато Windows се рестартира или "замръзне" със син екран, това обикновено означава проблем с драйвер, хардуер или софтуер на ниво достъп до самата операционна система.

Разследването на причината за проблема може да се улесни с използването на Debugging Tools for Windows, като с тяхна помощ се анализира генерирания от операционната система .DMP файл.

Анализа става по следния начин:

1. Изтегляме и инсталираме Debugging Tools for Windows от http://msdl.microsoft.com/download/symbols/debuggers/dbg_x86_6.11.1.404.msi.
2. Създаваме папка c:\websymbols и стартираме WinDbg. От менюто File избираме Symbol File Path. Там въвеждаме:
SRV*c:\websymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
3. Взимаме DMP файла от компютъра получил син екран (най-често C:\Windows\MEMORY.DMP) и с мишката го провлачваме и пускаме върху прозореца на WinDbg. След малко анализа е готов и се появява линк "Use !analyze -v to get detailed debugging information". Избираме линка и след малко се появява подробен анализ на проблема. Трябва да се обърне внимание на редовете PROCESS_NAME и IMAGE_NAME - те носят информация от къде е тръгнал проблема.

Бързо и лесно копиране на информация с Paste Special в Microsoft Word

Ако копирате съдържание от различни източници - други документи на Word, Интернет страници или имейл съобщения, използвайки функцията Paste, освен съдържанието ще пренесете и форматирането на оригиналния документ и след това ще е необходимо да отделите време за да го уеднаквите с това на оригинала. Вместо това опитайте функцията Paste Special и вмъкнете текста като неформатиран текст:

За да използвате Paste Special:

- В Word 2003 изберете Paste Special oт меню Edit . В Word 2007 кликнете върху бутона Paste в началния панел и изберте Paste Special.

- В диалоговата кутия на Paste Special, изберете бутона Paste, и в секцията As: изберете Unformatted Text.

- Кликнете OK

5 декември 2010 г.

Син екран (BSOD) на Windows Server 2008 след обновяване на AVG (3290)

Всички, направили обновяване 3290 на антивирусната програма AVG Business на сървърите си след рестартиране получават син екран (BSOD) с грешка:
STOP: c0000135 {Unable To Locate Component}
This application has failed to start because MSVCR80.dll was not found.
Re-installing the application may fix this problem.
Проблема се състои в това, че библиотеката на Microsoft Visual C Runtime 8.0 не е включена. Ако все още не сте рестартирали от AVG препоръчват използването на файла http://update.avg.com/softw/10/update/fixcorex3.exe, който след инсталация предодвратява BSOD.

Решението на проблема е да се копира файла от работещ компютър (ако го няма се инсталира Visual C Runtime 8.0) на сървъра. Най-лесно това може да стане с Ubuntu 10.10 USB - поддържа почти всички RAID системи и почти всички мрежови карти.

Стъпки за решаване:
1. Свалете си Ubuntu 10.10 Desktop от http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/download
2. Ако разполагате с IPMI, iLO или подобен KVM over IP свържете ISO файла към него и заредете от него, иначе създайте зареждащо CD/DVD или USB с помощта на UNetbootin (http://unetbootin.sourceforge.net/).
3. След зареждането на Ubuntu настройте LAN интерфейса (Eth0 или Eth1) за достъп до Интернет или друг компютър и копирайте файла MSVCR80.dll на сървъра в папките c:\windows\system32\ и C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10 и рестартирайте сървъра нормално. Операционната система ще се зареди и ще можете да опитате официалното решение на проблема от AVG (http://www.avg.com/eu-en/support).