6 декември 2010 г.

Бързо и лесно копиране на информация с Paste Special в Microsoft Word

Ако копирате съдържание от различни източници - други документи на Word, Интернет страници или имейл съобщения, използвайки функцията Paste, освен съдържанието ще пренесете и форматирането на оригиналния документ и след това ще е необходимо да отделите време за да го уеднаквите с това на оригинала. Вместо това опитайте функцията Paste Special и вмъкнете текста като неформатиран текст:

За да използвате Paste Special:

- В Word 2003 изберете Paste Special oт меню Edit . В Word 2007 кликнете върху бутона Paste в началния панел и изберте Paste Special.

- В диалоговата кутия на Paste Special, изберете бутона Paste, и в секцията As: изберете Unformatted Text.

- Кликнете OK

Няма коментари:

Публикуване на коментар