8 май 2011 г.

Настройка на персонализиран изглед на папките в Microsoft Outlook

Настройката на изгледи на папките в Outlook, които да отговарят на вашите нужди и предпочитания е много лесно.

Изберете папката, за която искате да направите нов изглед.
Отворете Current View от меню View и след това Define views…В Outlook 2003, отидете на View – Arrange By – Current View – Define view

Ще се отвори Custom View Organizer.

Изберете New, за да създадете новия изглед. Изберете тип на изгледа, въведете подходящо име и отбележете дали желаете да го приложите само към избраната папка или към всички папки от съответния вид.След това ще се отвори прозореца за настройките на новия изглед.Това е същия диалогов прозорец, който ще видите ако изберете View – Current view - Customize Current view. Разликата е че с Define view ще можете да използвате създадения изглед във всичките си папки, а не само в избраната в момента.

В прозореца за настройки на изгледа можете да направите всички промени, които са ви необходими – кои полета да се показват, да бъдат ли групирани писмата по някакви критерии, да бъдат ли сортирани по дадено поле и в какъв ред, да бъде ли приложен филтър и др. Във Format Columns имате възможност да промените името на всяко от избраните полета, както и начина на форматиране на някои от тях – например формата на датата.

След като създадете новия изглед ще можете да го използвате във всяка папка, в която желаете като го изберете от View – Current View.

Ако единствената промяна в изгледа, от която се нуждаете е да добавите дадено поле към него е достатъчно да използвате Field Chooser.
Кликнете с десен бутон на мишката върху реда с имената на полетата над съобщенията и изберете Field Chooser от контекстното меню.Намерете полето, което желаете и го изтеглете в реда с имената на полетата, за да го добавите към изгледа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар