24 юли 2011 г.

Осем съвета как да избегнете SPAM филтрите

Спам филтрите поставят оценка на входящите имейли в зависимост от съдържанието на съобщението. Ако съобщението получи достатъчно черни точки по определени показатели, отива в папката за нежелана поща.

Спазвайте изброените съвети, за да избегнете тези негативни оценки:

1. Не използвайте банални търговски фрази като „огромни отстъпки”, „купете сега”, „невероятно предложение” и др. подобни

2. Използвайте пестеливо удивителен знак !

3. Не копирайте и вмъквайте текст от Word документ директно в имейла. Word използва HTML кодировка, която не се приема добре от SPAM филтрите. Ако трябва да копирате текст от документ в Word първо го вмъкнете в текстов редактор като Wordpad или Notepad и след това от него в имейла. Така ще се премахне HTML кода, който Word автоматично вмъква.

4. Не използвайте думата “test” в Относно. Тя обикновено не е достатъчна сама по себе си за маркиране на съобщението като спам, но може да бъде да вдигне общия брой отрицателни точки ако има такива и по-други показатели.

5. Не пишете изцяло с ГЛАВНИ БУКВИ. Това е нарушение на етикета за имейл кореспонденция и писмото автоматично ще бъде определено като нежелано.

6. Избягвайте употребата на цветни шрифтове – особено на ярки зелени, жълти и червени.

7. Не изпращайте HTML имейли, които се състоят от картинка с много малко или никакъв текст.

8. Избягвайте изпращането на един имейл до няколко получатели в една и съща организация. Това само по себе си няма да бъде достатъчно за определяне на писмото като нежелано, но в комбинация с други показатели може да доведе до вдигане на цялостната отрицателна оценка.