7 август 2011 г.

Прегледно организиране на графичните елементи в документа с помощта на заглавия

Изображенията, таблиците и другите графични елементи са перфектно допълнение към текста на Вашия документ, помагащо Ви да илюстрирате още по-добре позицията си. Номерирането и поставянето на заглавия на графичните обекти в текста ще Ви помогне за по-прегледната организация на документа и ще Ви позволи да правите препратки към тях.

С функцията за заглавия Captions на Word това е лесна задача:

- В Word 2003 изберете обекта, към който да добавите заглавието и след това от меню Insert - Reference - Caption. В Word 2007 маркирайте обекта и от панел References изберете Insert Caption.

- В диалоговия прозорец изберете подходящ етикет (напр. таблица или фигура) и позицията, на която да се появи в документа (под или над обекта).

- Изберете ОК.

Можете да активирате и автоматично добавяне на заглавие към всеки графичен елемент, който вмъквате в документа си:

- В Word 2003 изберете меню Insert - Reference - Caption. В Word 2007 избрете Insert Caption от панел References.

- В диалоговия прозорец изберете бутон AutoCaption и след това вида обекти, за които да се добавят автоматично заглавия. Задайте настройките за етикет, позиция и номерация, които да се прилагат.

- Изберете ОК.