4 септември 2011 г.

Windows Server DNS: Различен IP адрес в локалната мрежа и навън (Forward override)

Изключително полезно е ползването на един HOST запис, който връща различен IP адрес в локалната мрежа и извън нея (Forward override).

Пример:
В локалната мрежа има пощенски сървър с IP адрес 192.168.33.8. Той е достъпен извън локалната мрежа на IP адрес 11.22.33.44 (mail.mycompany.bg) и софтуера за четене на поща (например Outlook) е настроен да чете от mail.mycompany.bg.

Целта е когато компютъра е извън локалната мрежа mail.mycompany.bg да връща IP адрес 11.22.33.44, а когато се завърне в нея да връща IP адрес 192.168.33.8.

Това може да се постигне Microsoft Server DNS чрез създаване на допълнителна Forward Lookup Zone. Ето стъпките за настройка:

1. Стартира се DNS Manager на Domain Controller или сървъра, който отговаря за DNS.
2. Отваря се Forward Lookup Zones.
3. С десен бутон на Forward Lookup Zones се избира "New Zone" и се отваря "New Zone Wizard".
4. Избира се "Primary Zone" и се маха отметката на "Store the zone in Actrive Directory...".
5. В "Zone name:" се попълва "mail.mycompany.bg".
6. Избира се "Create a new file with this file name:" и се оставя избраното име.
7. Избира се "Do not allow dynamic updates" и се избира "Finish".
8. В дървото към Forward Lookup Zones се появява "mail.mycompany.bg". Избира се и с десен бутон върху новата зона се избира "New Host (A or AAAA). Важно - "Name" се оставя непопълнено, в IP адрес се записва 192.168.33.8 и се избира "Add Host".
9. Трябва DNS сървъра да се рестартира и да се изпълни командата ipconfig /flushdns - след това при "ping mail.mycompany.bg" ще се връща адрес 192.168.33.8 в локалната мрежа.