16 октомври 2011 г.

Разделете думите от една клетка на Excel в две

В една колонка имате въведено име и фамилия. Разделянето им в две отделни клетки става много лесно:

- Маркирайте колона A
- От горното меню изберете Data и след това Text to Columns
- Изберете Delimited и след това Next
- На следващата стъпка отбележете само Space и кликнете върху Next


- Под Destination area, напишете $B$1 и след това кликнете Finish
- Копирайте формулата до последния ред с данни за имената

Няма коментари:

Публикуване на коментар