25 май 2013 г.

Промяна на четеца на smart cards по подразбиране в Windows 7

Много лаптопи вече са оборудвани с един или повече smart card readers, с които могат да четат цифрови подписи. При инсталиране на цифров подпис (независимо от доставчика му) той предоставя smart card reader обикновено на USB устройство. Това добавя още един smart card reader и при влизане в сайт за банкиране преди въпроса за PIN обикновено изкача диалог за избор на smart card - "Select card". Ако сте закупили четец на OMNIKEY CardMan ще се окаже, че той не е избран по подразбиране и трябва да го избираме отново и отново.

За да променим реда на четците може да променим името на желания от нас четец в регистрите така, че да започва с "A-". Това ще го постави на първо място в списъка и ще улесни избора.

Ключа в регистрите е:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais\Readers

Там може да се смени "OMNIKEY CardMan 6121 0" на "A-OMNIKEY CardMan 6121 0" и след рестартиране картата ще излиза винаги на първо място.

Това решава и проблем със софтуер като Charismathics Smart Security, който разчита, че на компютъра има само една карта и тя е неговата. След тази промяна ще вижда картата без проблем.

9 февруари 2013 г.

Настройка на 5 статични IP адреса на ADSL модем на Виваком

Всеки бизнес пакет на ADSL на Виваком има възможност за настройка на пет статични IP адреса. Това е изключително удобно при ползването на различни адреси за различните услуги, смяна на адреса и също изключване на NAT режима на рутера и заемане на статичен адрес от устройства с повече възможности зад него.

Описанието на настройката трудно се намира в официалната документация, затова ето подробно описание, което ползваме при клиентите ни на ADSL:

1. Вземете паролата си за достъп до http://my.contact.bg за настройване на модема. Потребител и парола са записани на първия договор и приемо-предавателен протокол, а ако липсва може да се обадите на 121 (или 0878121) и да си ги поискате след предоставяне на телефонен номер към услугата, име и булстат (ЕИК) на фирмата.

2. Влезте на http://my.contact.bg с името и паролата за достъп. В настройките трябва да изберете "Моята мрежа". Отваря се нова страница с настройки и от нея се избира "VIVACOM Net Biz настройки". Ако този линк липсва най-вероятно не сте на бизнес пакет или профила на модема ви е объркан и трябва да звъннете на 121 за да решат проблема.

3. Изберете линка "VIVACOM Net Biz настройки". Ако не сте ползвали статичните си адреси ще трябва да изберете бутона "Вземи статични адреси". Адресите ще са валидни, но употребата им без NAT режим ще е възможна след поне 24 часа (максималния срок за обновяване на рутерите им).

4. След успешно взимане на адресите ще получите адреси от вида xx.xx.xx.xx / 255.255.255.248 (в началото на страницата ще пише "Вашите IP адреси са: xx.xx.xx.xx / 255.255.255.248").

5. На същата страница в таблицата "Reverse DNS" има списък на назначените ви адреси. Взима се ВТОРИЯ адрес и се слага в полето "IP адрес:" на таблицата "LAN настройки", а в полето "мрежова маска:" се записва "255.255.255.248".

6. В таблицата "DHCP настройки" в полето "начален IP адрес:" се записва ТРЕТИЯ адрес, а в полето "краен IP адрес:" се записва СЕДМИЯ адрес.

7. Ако са минали 24 часа от заявяването на адресите променяме режима на работа от "Firewall (включен NAT)" в режим "Router (изключен NAT)", ако срока не е минал го оставяме в режим "Firewall (включен NAT)" и го сменяме на другия ден.

Внимание! В режим "Router (изключен NAT)" устройствата зад модема са достъпни директно без никаква защита. Този режим е подходящ, когато зад модема има друг рутер, но не е препоръчителен за работни станции и др. крайни устройства.

След тези настройки всяко устройство, включено зад модема със статичен или динамичен IP адрес ще вземе един от петте адреса и ще бъде достъпно от интернет. Възможно е също и работа на едно устройство (рутер) с пет IP адреса на един мрежови интерфейс с виртуални IP адреси.